Czeski Cieszyn. Miasto nad Olzą, narodzone po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę a Czechosłowację

Czeski Cieszyn liczy sobie ponad 100 lat. "Aż" czy "dopiero"? Dobre pytanie. Jak na ludzkie życie byłby to oczywiście imponujący wiek, jednak życie miejscowości mierzy się inną skalą i Czeski Cieszyn śmiało zaliczyć możemy do miast młodych.

Czeski Cieszyn (Český Těšín) to położona na lewym brzegu rzeki Olzy część miasta Cieszyna, którego dzieje sięgają czasów pradawnych i wręcz legendarnych.

Cieszyn dużo w swej historii widział. Położenie geograficzne miasta było błogosławieństwem, a bywało przekleństwem. Celtowie, Germanie, Rzymianie nawet, zapuszczający się w te strony z kupieckimi karawanami. I wreszcie Słowianie - jedni jako gospodarze, jedni jako najeźdźcy. Ktoś spalił gród w Chotěbuz Podoborze, ktoś wystawił inny i tam, na Górze Zamkowej zamieszkał.

Cieszyn - dawne serce Górnego Śląska

Nie darmo w XII wieku, gdy Mieszko Plątonogi dobił się wreszcie samodzielnego śląskiego księstwa (dając tym początek politycznemu rozdziałowi Śląska Górnego od Dolnego), ośrodkami jego władzy stały się Racibórz i właśnie Cieszyn. Cieszyn zatem już w tym czasie musiał być uważany za gród na tych terenach znaczący, może i wybitny. Cieszyn był górnośląską metropolią jeszcze wtedy, gdy w puszczy nad Rawą i Brynicą wyły wilki. Musiały upłynąć stulecia, nim serce Górnego Śląska przeniosło się daleko na północ. A tymczasem Cieszyn zdążył nabrać szyku, elegancji i niepospolitego piękna, właściwego miastom o wielowiekowym rodowodzie i kulturze.

Dodajmy, że do początku lat 40. XVIII wieku w ręku Habsburgów znajdował się cały Śląsk. Utracili go jednak w wyniku wojen śląskich z królem Prus Fryderykiem Wielkim. Zawarte traktaty pokojowe z Prusami pozostawiły Austrii jedynie Śląsk Opawski i właśnie Śląsk Cieszyński. Prowincja na peryferiach państwa była biedna i zacofana w porównaniu z jego centrum, jednak z czasem odkryto i doceniono naturalne bogactwo, jakie kryła jej ziemia. Bogactwem tym był węgiel kamienny. W XIX wieku powstało Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie. W XX wieku stało się ono łakomym kąskiem dla dwóch młodych państw - Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czechosłowackiej.

Bolesny podział Cieszyna

Po rozpadzie monarchii habsburskiej w wyniku I wojny światowej Polska i Czechy podjęły rywalizację - z walką zbrojną włącznie - o Śląsk Cieszyński. 28 lipca 1920 roku Rada Ambasadorów (czyli przedstawiciele zwycięskich mocarstw) na konferencji w Spa postanowiła podzielić sporne terytorium. Granicę polsko-czeską wytyczono mniej więcej wzdłuż linii rzeki Olzy, toteż w Polsce tę część Śląska Cieszyńskiego, która przypadła Czechosłowacji, nazywano Zaolziem.

W ramach podziału regionu podzielono też jego historyczną stolicę. Jej lewobrzeżna część, której trzon stanowiło przedmieście Saska Kępa (Saská kupa, Sachsenberg), została odrębnym miastem - Czeskim Cieszynem. Była to stosunkowo młoda, bo założona dopiero pod koniec XVIII wieku, część Cieszyna. Młoda, ale bardzo ważna. To tam zlokalizowano wybudowany w 1869 roku dworzec kolejowy, miejską gazownię i stację wodociągów, a także większość cieszyńskiego przemysłu. Po polskiej stronie pozostały liczne gmachy urzędów i szkół, czy teatr oraz miejska elektrownia. No i rynek. Podział miasta okaleczył, zdegradował i zmarginalizował pradawną stolicę Śląska Cieszyńskiego.

Od średniowieczno-renesansowej zabudowy starszego miasta na prawym brzegu Olzy, młodszy Czeski Cieszyn różnił się więc swoją secesyjną i eklektyczną architekturą. Różnice podkreśliło też rozkwitłe po powstaniu Czeskiego Cieszyna budownictwo modernistyczne (w stylu funkcjonalizmu i klasycyzującym). Odrębne miasto nie mogło się obyć bez odrębnych gmachów i innych obiektów użyteczności publicznej - ratusza, poczty, szpitala, szkół, rzeźni... A by się rozwijać, potrzebowało tez np. sklepów, hoteli, banków. W stylu modernizmu wznoszono również nowe domy mieszkalne.

W roku 1938 Czeski Cieszyn wraz z resztą Zaolzia został przyłączony do II RP - jak się miało okazać, na krótko. Po II wojnie światowej przywrócono granicę państwową z 1920 roku.

Cieszyn, pradawna stolica Górnego Śląska

Może Cię zainteresować:

Cieszyn. Nasz Akwizgran czy Trewir, prastolica Śląska na starych fotografiach, w kolorze

Autor: Redakcja

16/01/2023

Cieszyn zdjecia tymoteusz staniek 21

Może Cię zainteresować:

Dlaczego kochamy Cieszyn? Za różowego jelonka, bulwary Olzy, starą rotundę, kanapki ze śledziem, Prince Polo i dyskretny urok CK Monarchii

Autor: Katarzyna Pachelska

23/04/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Śląski Instytut Naukowy

Ostatni brutal Katowic. Byliśmy. Żebyście wy nie musieli

Hala posti chorzow

10 razy metamorfozy grozy w architekturze Śląska i Zagłębia

Tarnowskie Góry - hałda popłuczkowa

Cud przemysłowej natury Śląska. UNESCO nie mogło się mylić

Park kieszonkowy Bytom

Nagroda architektoniczna Polityki 2022. Są obiekty ze Śląska

Familoki Czerwionka Leszczyny 30

15 hektarów najpiękniejszych śląskich familoków

Przebudowa centrum miasta - utworzenie nowej przestrzeni publicznej w Kaletach

Kalety z dumą prezentują centrum w nowej odsłonie

Akademia Muzyczna Katowice

Najbardziej spektakularna przestrzeń akademicka w Katowicach