Śląsk tożsamość

Księżna Daisy

Lepsi o jednego… gynsipympka. Najwięcej o Śląsku wiedzą bajtle z Rybnika

Józef Kożdoń, Johanna von Schaffgotsch-Godula, książę Mieszko Plątonogi oraz gynsipympek, czyli… księża Daisy – pytania o te postaci ze śląskiej historii pojawiły się na 7. finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita” organizowanego przez Muzeum Miejskie w Tychach i tyską Szkołę Podstawową nr 37. Największą wiedzą wykazali się Bartosz Janyga i Antoni Miłowski z Rybnika. Patronem medialny konkursu był portal ŚLĄZAG.