buzek górnictwo

Jerzy buzek wegiel koksowy

Ważna decyzja dla Śląska i sukces Buzka. Węgiel koksowy na liście surowców krytycznych w Unii

Komisja Europejska 16 marca 2023 r. opublikowała nową listę surowców krytycznych - o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i technologicznego Unii Europejskiej. Na liście ponownie znalazł się m.in. węgiel koksowy. To ważna decyzja dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest jego największym producentem w Europie.