Burmistrz Tarnowskich Gór popiera stworzenie jednego wielkiego supermiasta na Śląsku

Podpisałbym się pod projektem utworzenia jednego wielkiego miasta z gminami jako jednostkami pomocniczymi - powiedział Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór na antenie Radia Piekary.

Metropolia GZM
Tarnowskie Góry

Lata temu prof. Tomasz Pietrzykowski jako wojewoda śląski próbował tworzyć zręby Metropolii. Nic z tego nie wyszło wówczas. Na wiele lat zostało to odłożone. Ostatecznie udało się utworzyć Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

- Fajny twór, ale niestety o niewielu kompetencjach - powiedział Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór w Rozmowie Dnia Radia Piekary.

Dodał, że pierwotna Metropolia miała swoim zasięgiem objąć miasta, który były połączone za pomocą systemu KZK GOP.

- Obecnie w Metropolii mamy jednak 41 gmin, a wynika to z tego, że warunkiem utworzenia takiego tworu była liczba mieszkańców przekraczająca dwa miliony. Efekt jest taki, że teraz w GZM mamy wiele gmin, które tworzą taką otoczkę aglomeracji - stwierdził Czech.

Dwie wersje nowej ustawy metropolitalnej

Nie ulega wątpliwości, że założenia i plany metropolitalne w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej należy zmodyfikować. Dlatego pojawiły się dwie wersje nowe ustawy metropolitalnej. Pierwsza z nich zakłada zastąpienie związku metropolitalnego gminą na prawach powiatu o charakterze metropolitalnym. Czyli utworzenie jednego wielkiego supermiasta. W jego skład weszłoby 18 gmin, które dziś stanowią tzw. rdzeń Metropolii tj. Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy i Zabrze.

Druga wersja jest mniej rewolucyjna i zakłada przekształcenie Metropolii w podmiot realizujący zasadnicze zadania zrzeszonych w niej gmin i powiatów. Według projektu GZM 2030+ Związek zachowywałby dotychczasową formułę ustrojową, ale poprzez zmiany w obecnej ustawie, w perspektywie kilku lat przejmowałby kolejne zadania wraz z pieniędzmi na ich realizację. Metropolia miałaby przejąć zadania z zakresu m.in. transportu publicznego, utrzymania czystości i porządku w gminach, organizacji rynku pracy, oświaty, zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, promocji i ochrony zdrowia, rewitalizacji, czy prawa wodnego.

Burmistrz Tarnowskich Gór chce supermiasta

W Rozmowie Dnia Radia Piekary Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór przyznał, że jemu osobiście bliższa jest pierwsza wersja nowej ustawy, która zakłada stworzenie jednego, ponad 2-milionowego miasta.

- Zdaję sobie jednak sprawę, że to będzie jednak bardzo trudne do przeprowadzenia ze względów politycznych. Burmistrzowie i prezydenci miast na Śląsku i Zagłębiu mają jednak różne cele, różne interesy - powiedział Arkadiusz Czech.

- To jest taka wizja na kształt dzisiejszej metropolii warszawskiej. Mamy jedno wspólne miasto, nadpowiat. Coś co spełnia wyższego typu zadania, a gminy dzisiejsze stanowiłyby jednostki pomocnicze. Nadal byliby prezydenci, burmistrzowie - dodał Czech.

Prowadzący rozmowę Marcin Zasada zauważył, że w takim przypadku Katowice byłyby największym miastem w Polsce.

- Ale na pewno byłoby to miasto z problemami, bo wiemy że mieszkańców aglomeracji ubywa, a nie przybywa. I to byłoby wyzwanie - stwierdził Czech.

Cała rozmowa do zobaczenia i posłuchania poniżej.

Katowice

Może Cię zainteresować:

Dwie wersje nowej ustawy metropolitanej. Wielkie Katowice, czy więcej zadań dla obecnej Metropolii?

Autor: Michał Wroński

13/06/2023

Kazimierz Karolczak

Może Cię zainteresować:

Kazimierz Karolczak o supermieście Katowice: Bez społecznej akceptacji nie ma szans na realizację

Autor: Patryk Osadnik

14/06/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon