quiz

Patryk Osadnik
Orkiestra KWK "Wieczorek" na Nikiszowcu

Czy dogadałbyś się z górnikiem? Jak dobrze znasz górniczy żargon? QUIZ na Barbórkę 2023

Dziś Barbórka! Górnicze święto! Szczęść Boże! Składamy życzenia i pytamy: czy dogadałbyś/dogadałabyś się z górnikiem? Jeśli wiesz co to lajtong, szpind czy sztolkapy to problemu nie będzie. Rozwiąż nasz QUIZ i sprawdź, jak dobrze znasz górniczy żargon.

Podobne quizy