Historyczny Ślązag. Okulary w średniowieczu a sprawa śląska, czyli jak Ślązak Witelon został ojcem optyki

Ślązak Witelon to autor średniowiecznego traktatu o optyce - europejski prekursor nauki, dzięki której mamy dziś okulary, obiektywy aparatów fotograficznych, światłowody czy inne wynalazki, oparte na wiedzy o rozchodzeniu się światła. To dzięki Ślązakowi rozwinęła się europejska i światowa optyka.