quiz

Karnawal unsplash

Quiz. Narychtuj sie gryfnie na karnawałowy fajer i ciś na miasto

Kożdy Hanys wie, co musi szumnie wyglōndać, kiej ciśnie na miasto. Sprowdź, eli poradzisz sie gryfnie narychtować na karnawałowy fajer.

Podobne quizy