quiz

Oma opa

QUIZ ô Ōmach i Ōpach. Fto ordung mo w chałpie, a fto na placu?

Wiysz, jako je richtich ślōnsko ōma? Abo co poradzi zrychtować echt ślōnski ōpek? Sprowdź w quizie ô starzikach ôd Ślązaga!

Podobne quizy