quiz

Kobiety

QUIZ szumnych ślōnskich babōw! Geszichta niyroz dowała im moc roztomajtych mianōw. Znosz je wszyjstkie?

Ślōnsk niy mioł lekij geszichty, beztōż doł nōm mocka szumnych babōw. Niyroz musiały sie przekludzać, abo pomiyniać miana, a fōngowały durch – i to jak! Znosz Ślōnzoczki, co rychtowały historyjo niy ino Ślōnska, nale tyż Polski i cołkigo świata? Sprowdź sie w naszym QUIZIE!

Podobne quizy