Skąd przyjechał ten kierowca? Dopasuj tablicę rejestracyjną do miasta w woj. śląskim. QUIZ

4/15

Tablica z oznaczeniem SJZ oznacza, że samochód został zarejestrowany w...

Zła odpowiedź. Odpowiedz na wszystkie pytania, aby zobaczyć prawidłowe odpowiedzi.