Śląski QUIZ dla dorosłych. Czy potrafisz łonaczyć po śląsku?

1/10

Wracasz z roboty. Baba sago ci godo „pódź no sam”. Co się dzieje i co ma na myśli?

Zła odpowiedź. Odpowiedz na wszystkie pytania, aby zobaczyć prawidłowe odpowiedzi.