Śląski QUIZ dla dorosłych. Czy potrafisz łonaczyć po śląsku?

3/10

Wiesz już co to sztelung, ale żona terozki pado, żebyś ściągnął sztepdeka. O co cho?

Zła odpowiedź. Odpowiedz na wszystkie pytania, aby zobaczyć prawidłowe odpowiedzi.