quiz

Marsz Autonomii 2022 13

Śląski QUIZ. Jeśli myślisz o partyjnej karierze: co to znaczy „wrazidlaty" i czy „żymły z bajlagom" czynią cuda?

Gorol na szczycie listy wyborczej w okręgu na Śląsku. Skąd my to znamy. Ino jak się przypodobać wyborcom? Szczególnie, gdy zapytają czy on je wrazidlaty albo czy będzie dował bergmonom żymły z bajlagom

Podobne quizy