Annaberg

Pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny

Anaberg, czyli święta góra Ślązaków. Miejsce, które przyciąga pielgrzymów i turystów. Zdjęcia!

Świyntô Ana, Anaberg, Sankt Annaberg. Góra św. Anny. Najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej. Kiedyś – miliony lat temu – wulkan, dziś miejsce, do którego przychodzą pielgrzymi i turyści. Święta góra Ślązaków. Zobaczcie, jak Świyntô Ana prezentuje się na zdjęciach Tymoteusza Stańka. Bo na Górze św. Anny jest co oglądać.