arka noego

Arka Noego

Miasto wydzierżawi działkę Arce Noego, jeśli ta wybuduje ciąg pieszo-jezdny. "To cios poniżej pasa"

Miasto zaproponowało Arce Noego dzierżawę działki, aby ta mogła rozbudować szkołę dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Sęk w tym, że w zamian za wykonanie, utrzymanie i udostępnienie mieszkańcom ciągu pieszo-jezdnego. - Nie wiem, czy to w ogóle nie będzie przestępstwem, ale na pewno będzie działaniem niezgodnym ze statutem fundacji - podkreśla Tymoteusz Grajner z Fundacji Arka Noego.