automat biletowy

ZTM solarny biletomat

Módlmy się o słońce nad Metropolią! Zarząd Transportu Metropolitalnego właśnie zamówił 132 solarne automaty biletowe

Zasilane wyłącznie energią płynącą ze Słońca automaty biletowe zamówił właśnie Zarząd Transportu Metropolitalnego. Solarne automaty mają trafić pod strzechy, i to dosłownie, bo Metropolia zobowiązała się do rozmieszczenia maszyn w każdej gminie należącej do GZM.