halda slask

Tarnowskie Góry - hałda popłuczkowa

Cud przemysłowej natury Śląska. Hałda, z którą może równać się tylko... słynna Ayers Rock w Australii

Oto Hałda Popłuczkowa w Tarnowskich Górach, czyli wysoki na 17 metrów symbol prężnego rozwoju przemysłu wydobywczego, który tutaj skupiał się na rudach srebra, ołowiu i cynku. Czemu Popłuczkowa? Oczywiście nie zawdzięcza swojej nazwy Rosjaninowi nazwiskiem Popłuczkow, a płuczce - procesowi przeróbki na mokro, mającego na celu odseparowanie wydobywanej kopaliny użytecznej od zbytecznej reszty urobku. Pochodzącą z płuczki, a traktowaną jako odpad skałę dolomitową gromadzono na Hałdzie Popłuczkowej. Dziś to miejsce jest jednym z obiektów Tarnowskich Gór na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Łapcie zdjęcia!