Hub Katowice

Wizualizacja hub gamingowy katowice

Powstaje katowicki Hub gamingowo-technologiczny. Miasto ogłosiło przetarg na roboty budowlane

W Katowicach wszczęto podstępowanie przetargowe na budowę I etapu Hubu gamingowo-technologicznego. Istniejące obiekty w rejonie Szybu Pułaski, które kiedyś służyły kopalni zostaną zrewitalizowane i przystosowane do pełnienia nowych funkcji związanych z branżą nowoczesnych technologii. Roboty budowlane wraz z procedurą odbiorową mają potrwać 32 miesiące. Jednocześnie trwają prace projektowe dla II etapu.