maciej rodziewicz

Bukowa Góra Prehistoryczne miejsce kultu było tez obserwatorium astronomicznym

Bukowa Góra: "Powiedziałbym, że tutaj jest Stonehenge". Prehistoryczne kamienie pod rozgwieżdżonym niebem

Bukowa Góra - stanowisko archeologiczne w Dąbrowie Górniczej, na którym od 2021 r. pracują archeologowie, w tym sezonie badań odsłoniło kolejne tajemnice. To, że głazy w rejonie szczytu ustawiali ludzie, jest już faktem dowiedzionym. Obecnie wiadomo też, że ślady działalności ludzkiej pochodzą z wielu epok. Potwierdziło się też, że głazy wykorzystywano by prowadzić obserwacje astronomiczne.