Ministerstwo Ziem Odzyskanych

Władysław Gomułka w 1945 roku

Ministerstwo Ziem Odzyskanych zarządzało większością Śląska po 1945 roku. Czym się zajmowało?

Ziemie Odzyskane. Ta nazwa nie pojawiła się dopiero po II wojnie światowej, a już w roku 1938 i oznaczała wtedy pewną część Śląska. W 1945 uzyskała nowe znaczenie - tym razem takie, które miało przetrwać całe dziesięciolecia. I dotyczyła już znacznie większego obszaru, bo dobrej jednej trzeciej "nowej" Polski, której granice wykreślono w Teheranie i Poczdamie, ponad głowami Polaków. I Ślązaków, jako że Ziemie Odzyskane miały składać się w znacznej mierze ze Śląska właśnie. Dlatego polski rząd za niezbędne uznał za niezbędne powołanie specjalnego ministerstwa do zarządzania Ziemiami Odzyskanymi i ich integracji z resztą Polski. W historii Śląska zapisało się ono i tym, że to w jego gestii znajdowały się dwie bolesne dla Ślązaków sprawy: weryfikacja narodowa i wysiedlenia.