parkowanie ceny

Boguslaw Molecki centrum przesiadkowe Katowice Zawodzie

W innych miastach dawno zrobiono porządek z parkowaniem w centrum. Dr inż. Molecki: "Na Śląsku życie radośnie upływało bez takich problemów"

GOP to jedno z ostatnich miejsc na mapie Polski, gdzie ktoś próbuje robić porządek z parkowaniem. W kraju płatne parkowanie, rozszerzanie stref płatnego parkowania i robienie porządku z miastem obowiązuje od lat. Tylko jakoś tutaj życie radośnie upływało bez takich „problemów". O tym, czy Katowice skazane są na powiększenie strefy płatnego parkowania, przyczynach niechęci kierowców do centrów przesiadkowych i związkach między efektywnością transportu zbiorowego, a polityką przestrzenną, rozmawiamy z dr inż. Bogusławem Moleckim, ekspertem transportu publicznego.