Piotr Dziadzio

Kopalnia

Rząd chce chronić złoża strategiczne. Śląskie samorządy boją się, że „stanie” budowa domów

Mimo sprzeciwu śląskich gmin i powiatów (a także samorządów z innych górniczych regionów kraju) rząd forsuje nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Nie brak opinii, że projekt ogranicza władztwo planistyczne gmin i prawo własności osób prywatnych, blokując wiele obszarów dla zabudowy mieszkaniowej. Zgoła naczej twierdzi Główny Geolog Kraju, który przekonuje, że wejście w życie projektu odblokuje wiele gruntów dla mieszkalnictwa.