polityka senioralna

Anna Zasada Chorab

Dr Anna Zasada-Chorab: Seniorzy nie powinni być niewidzialni. W Mikołowie trwa Śląska Konferencja Senioralna

Dziś, 20 października 2022 r., w Mikołowie odbywa się Śląska Konferencja Senioralna. To platforma do wymiany doświadczeń, analizy bieżących potrzeb oraz mechanizmów funkcjonowania w obszarze starzenia się społeczeństw. Jedną z jej prelegentek jest dr n. społ. Anna Zasada-Chorab, którą zapytaliśmy o politykę senioralną w województwie śląskim.