schron w panewnikach

Klasztor w Panewnikach

Największa tajemnica gauleitera Brachta. Kwatera nazistowskiego kacyka była u zakonnic w Katowicach. I magazyn zrabowanych Żydom rzeczy

Klasztor sióstr w Panewnikach (jak popularnie mieszkańcy tej dzielnicy Katowic nazywają Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej) po latach został zidentyfikowany jako tajna kwatera Fritza Brachta. Nazistowski gauleiter Górnego Śląska, czyli regionalny lider partii NSDAP w czasie II wojny światowej, ulokował swój punkt dowodzenia w niewykończonym, skonfiskowanym kościołowi katolickiemu budynku klasztornym.