SMS Hindenburg

SMS Hindenburg w Scapa Flow

Hindenburg. Jak niemiecki pancerny olbrzym został imiennikiem Zabrza

Podczas I wojny światowej Zabrze i jeden z największych okrętów niemieckiej floty otrzymały to samo imię: Hindenburg. Oba nazwano tak na cześć tego samego człowieka.