socmodernizm tychy

Tychy - wyjątkowe śląskie miasto

Socrealizm i socmodernizm wracają do łask. Szukajcie ich w Tychach. I szanujcie jak szanujecie miasta renesansu

Był rok 1950, kiedy Prezydium Rządu PRL powzięło uchwałę, w myśl której miasto miało zostać rozbudowane miasto Tychy. W tym momencie Tychy nawet nie były jeszcze miastem (prawa miejskie miały otrzymać w 1951 r. Ale decyzja była dla nich rzeczywiście wiekopomna. W ciągu kilku lat śląska mieścina o tradycyjnej, przeciętnej na południowych kresach GOP-u zabudowie przekształcić się miała w nowoczesny ośrodek miejski. A na ich wzgórzach i polach wyrosła architektura nowej epoki.