zima 1963

"Zimę stulecia" z 1963 roku zdetronizowała dopiero zima w 1979 roku

Zapomniana zima stulecia. W roku 1963 na Polskę spadł śnieżny i mroźny kataklizm

Zima stulecia - tego określenia używamy najczęściej, wspominając atak zimy z lat 1978/1979 i jego konsekwencje dla całej Polski. Pamiętny kataklizm, który przyspieszył upadek Edwarda Gierka, przyćmił i w dużym stopniu zepchnął w niepamięć inny, o kilkanaście lat wcześniejszy. Niemal 60 lat temu, w styczniu 1963 roku, także była "zima stulecia".