Wydłużono termin na złożenie wniosku w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Do 23 maja wydłużony został termin zgłaszania zadań do V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. W sumie, do podziału jest 5 mln zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje zadań wojewódzkich i podregionalnych.

Coins 635873 960 720

Pierwotnie termin zgłaszania zadań do tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego mijał 16 maja. Tuż przed jego upływem urząd marszałkowski podał, że potencjalni zainteresowani dostaną dodatkowy tydzień.

Przypomnijmy, że w tegorocznej puli BO do podziału jest 5 mln zł, z czego 3,5 mln zł ma zostać przeznaczone na realizację projektów wojewódzkich, zaś 1,5 mln zł zostanie podzielonych pomiędzy siedem grup powiatów – tzw. „podregionów”.

Zgłaszać wnioski można w formie elektronicznej (poprzez portalu bo.slaskie.pl) lub papierowej (na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jego komórek zamiejscowych).

Aby zgłosić zadanie w ramach MBO, należy wypełnić specjalny formularz oraz dołączyć do niego listę poparcia (w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych albo gdy wskazujemy konkretną lokalizację – dodatkowo także zgodę władającego obiektem lub terenem). Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie bo.slaskie.pl.

Należy pamiętać, że do kategorii projektów wojewódzkich mogą być zgłaszane wyłącznie zadania inwestycyjne lub infrastrukturalne (na mieniu województwa), których wartość nie może przekraczać 1 mln zł, natomiast w ramach puli REGIO można zgłaszać jedynie zadania nieinwestycyjne, których koszt musi mieścić się w przedziale 20–100 tys. zł.

Lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem) zostanie ogłoszona do 20 lipca, zaś samo głosowanie trwać będzie od 22 sierpnia do 12 września. Realizacja wybranych w głosowaniu zadań nastąpi w roku 2024 r.

Place zabaw katowice

Może Cię zainteresować:

Prawie 500 wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu w Katowicach. Czas na weryfikację

Autor: Michał Wroński

06/05/2023

Wieża Eiffla

Może Cię zainteresować:

Wieża Eiffla stanęła w Rybniku! Powstała dzięki Budżetowi Obywatelskiemu

Autor: Tomasz Stankiewicz

17/08/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon