Zmarł profesor Stanisław Michalczyk, politolog i medioznawca Uniwersytetu Śląskiego. Miał 67 lat

Z najgłębszym smutkiem zawiadamiamy Państwa, iż w wieku 67 lat zmarł profesor doktor habilitowany Stanisław Michalczyk – poinformował Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego. Stanisław Michalczyk wychował kilka pokoleń polskich dziennikarzy.

Fot. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego
Stanisław Michalczyk

Stanisław Michalczyk był politologiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i profesorem nadzwyczajnym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Był jednym z najbardziej uznanych polskich medioznawców.

W 1987 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Rola tygodników miejskich i miejsko-mikroregionalnych śląskiego regionu prasowo-wydawniczego w lokalnej komunikacji społecznej”, którą napisał pod kierunkiem Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego. W 2001 roku habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej „Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe”, a w 2012 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych.

Jak przypomina Uniwersytet Śląski, Stanisław Michalczyk wypromował sześciu doktorów, około dwustu magistrów, był recenzentem w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Podczas swojej ponad 30-letniej pracy naukowo-badawczej zredagował ponad 90 publikacji różnego typu, w tym sześć monografii.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon