300 zł dla każdego uchodźcy. Niektóre MOPS-y już zaczęły przyjmować wnioski od Ukraińców. Ale na wypłatę pieniędzy trzeba będzie poczekać

„Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł” to jedna z form pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zawarta w specustawie o pomocy Ukraińcom. Jednak by uchodźcy mogli o nią zawnioskować, muszą spełnić jeden ważny warunek.

UM Chorzów
300 zł dla uchodźców z Ukrainy

300 zł to rodzaj jednorazowego zasiłku dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Zapis o takiej formie pomocy jest zawarty w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z 12 marca 2022 r., konkretnie w art. 31.

300 zł świadczenia "na dzień dobry" dla uchodźców z Ukrainy

Co ważne, zasiłek przysługuje tylko tym uchodźcom, którzy mają już nadany numer PESEL. Trzeba zatem najpierw udać się do urzędu gminy lub miasta na prawie powiatu, by złożyć wniosek i otrzymać taki numer. Dotyczy to też dzieci.

Więcej o wnioskach o PESEL dla uchodźców: Numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy od dzisiaj. Konieczne zdjęcie i odciski palców

300 zł to jednorazowy zasiłek "na dzień dobry" - jak go nazywa rząd, który przysługuje każdemu obywatelowi Ukrainy, który przekroczył ukraińsko-polską granicę po 24 lutego 2022 r. Również przysługuje dzieciom. Więc matka z trójką dzieci dostanie 4x300, czyli 1200 zł.

To świadczenie, wg ustawy, jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na:

 • pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej,
 • opłaty mieszkaniowe.

Jednak nie będzie kontroli tych wydatków, więc nie trzeba zbierać żadnych paragonów.

Wnioski można złożyć w instytucji wyznaczonej przez gminę, głównie w OPS-ach

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu uchodźcy. W praktyce to miejscowe Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej dostają zadanie obsługiwania tych wniosków, tak jest w Rudzie Śląskiej, Katowicach czy w Chorzowie.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć;
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. adres pobytu;
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 10. numer PESEL

Osoba wnioskująca o świadczenie 300 plus może podać we wniosku numer konta, na jakie mają być przelane pieniądze. Jeśli ma konta założonego w Polsce, to świadczenie powinno być jej wypłacone w gotówce np. w kasie instytucji obsługującej.

Dworzec PKP Katowice 9 marca 2022 ciemne

Może Cię zainteresować:

Marcin Zasada: Uchodźcy spali na dworcowej podłodze, bo rząd wspaniale opanował sztukę rozwiązania problemu swą niewidzialną ręką

Autor: Marcin Zasada

14/03/2022

Wniosek - tak, pieniądze do ręki albo na konto - jeszcze nie

To świadczenie jest finansowane z budżetu państwa. Gminy tylko obsługują wnioskodawców. I tu pojawia się problem, bo fizycznie gminy tych pieniędzy z państwa jeszcze nie dostały.

- Od dzisiaj (16 marca - przyp. red.) tylko przyjmujemy wnioski - zastrzega Monika Szczepańczyk, rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Nie wypłacamy tych pieniędzy, bo ich jeszcze nie mamy. Nie wiadomo, kiedy będą one przekazane przez rząd - dodaje.

Jak informuje Szczepańczyk, pierwszego dnia przyjmowania wniosków w Rudzie Śląskiej zgłoszono trzy kompletne wnioski o to świadczenie. - Ta liczba codziennie będzie się zwiększać, bo teraz ci ludzie załatwiają pewnie dopiero numery PESEL, bez których nie można wnioskować o te 300 zł - sądzi rzeczniczka.

Ruda Śląska jest zaawansowana, jeśli chodzi o te świadczenia. Podobnie jak Katowice. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje od dnia dzisiejszego wnioski od uchodźców z Ukrainy o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Do godziny 14. przyjęto kilkanaście takich wniosków i informuje Michał Mendala z biura prasowego Urzędu Miasta w Katowicach.

W innych MOPS-ach trudno się cokolwiek dowiedzieć o nich, a co dopiero złożyć wniosek. - My nic nie wiemy i jeszcze nic nie mamy zorganizowane - przyznają szczerze w chorzowskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 17 marca dowiedzieliśmy się, że w Chorzowie takie wnioski OPS będzie przyjmował od 23 marca.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon