Dawne zakłady przemysłowe Chorzowa, które zachowały się tylko na zdjęciach

Dawne zakłady przemysłowe Chorzowa na starych fotografiach. Nieistniejące już huty i fabryki. Przemysł, który rozwijał się latami, zachował się dzisiaj tylko w muzeum.

Historia Chorzowa sięga XIII wieku. Na przełomie XIX i XX wieku powstały w mieście główne zakłady przemysłowe, takie jak kopalnia Król czy huta Królewska Huta. Stąd właśnie wzięła się nazwa miasta - Królewska Huta. Miasto wtedy znajdowało się w granicach państwa pruskiego. W 1922 roku Królewska Huta znajdowała się już w granicach Polski, a od 1934 roku przyjęła oficjalnie nazwę Chorzów.

W tym czasie rozwinięta pod względem gospodarczym gmina Wielkie Hajduki stała się dzielnicą Chorzowa. Miejscowość zyskała też Hutę Batory i Zakłady Chemiczne „Hajduki”.

W 1901 roku została uruchomiona w mieście wielka rzeźnia. Była ona największym i najnowocześniejszym zakładem na Górnym Śląsku, który swoje wyroby eksportował do Anglii i Niemiec. I można by rzec, że był to jedyny wielki zakład przemysłowy w tym mieście nie związany z górnictwem czy też hutnictwem.

W czasie II wojny światowej miasto wróciło pod panowanie Niemców. Natomiast po 1945 roku było bardzo eksploatowane przez władze Związku Radzieckiego. Historia Chorzowa zatem od zawsze wiązała się z rozwojem przemysłu ciężkiego. Dziś większość zakładów jest zamknięta lub ich działanie zostało mocno ograniczone.

Po dawnym Chorzowie, nad którym unosił się dym z hutniczych kominów, nie ma już śladu. Jedynym śladem dawnego wielkiego przemysłu hutniczego w tym mieście jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, otwarte w listopadzie 2021 roku. Ideą jego powstania było zachowanie pamięci o dawnym przemyśle, rozwoju gospodarczym miasta oraz pamięć o pokoleniach ludzi pracujących w hutnictwie. Choć symbolami Chorzowa stały się metal i węgiel, to właśnie tu znajduje się największy w Europie Park Śląski, w którym mieści się Planetarium Śląskie, śląskie zoo, wesołe miasteczko czy skansen, który ma 535 hektarów. W Parku Śląskim znajduje się jedyna w Polsce nizinna kolejka, która wiedzie od Stadionu Śląskiego do Śląskiego Wesołego Miasteczka - Legendii. Miasto w niczym dzisiaj nie przypomina dawnego miasta przemysłowego. Przykładem jest rewitalizacja terenu wokół Szybu Prezydent, gdzie obecnie znajduje się restauracja i spa w dawnych budynkach poprzemysłowych. Organizowane są koncerty i spektakle teatralne.

Na placu Hutników, którego tylko nazwa świadczy o dawnym charakterze miasta, znajduje się dziś tężnia solankowa. Parki i skwery, zarówno w mieście jak i wokół niego zachęcają do spacerów i wspomnień o dawnym Chorzowie.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon