Dr Anna Zasada-Chorab: Seniorzy nie powinni być niewidzialni. W Mikołowie trwa Śląska Konferencja Senioralna

Dziś, 20 października 2022 r., w Mikołowie odbywa się Śląska Konferencja Senioralna. To platforma do wymiany doświadczeń, analizy bieżących potrzeb oraz mechanizmów funkcjonowania w obszarze starzenia się społeczeństw. Jedną z jej prelegentek jest dr n. społ. Anna Zasada-Chorab, którą zapytaliśmy o politykę senioralną w województwie śląskim.

Anna Zasada Chorab

Śląska Konferencja Senioralna ma ambicję być platformą do wymiany doświadczeń, analizy bieżących potrzeb oraz mechanizmów funkcjonowania w obszarze starzenia się społeczeństw, określania kierunków rozwoju i dalszych działań, wraz z przekazaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki. Tegoroczna edycja, która odbywa się w Mikołowie 20 października, skupia się na kwestiach potrzeb zdrowotnych seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i profilaktyki zdrowia.

Śląska Konferencja Senioralna w Mikołowie

- Pragniemy zwrócić uwagę na ten niezwykle istotny aspekt życia społecznego z jednoczesnym nawiązaniem dialogu, współpracy i partnerstwa pomiędzy samorządowcami a lokalnymi liderami reprezentującymi osoby w wieku emerytalnym - mówią organizatorzy wydarzenia.

Jedną z prelegentek Konferencji jest dr n. społ. Anna Zasada-Chorab, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie, radna miasta Siemianowice Śląskie, prezes Stowarzyszenia „Wspólnie dla Siemianowic”.

Jak ocenia politykę senioralną w województwie?

- Jeszcze jest dużo do zrobienia jeśli chodzi o sprawy seniorów - mówi Anna Zasada-Chorab. - Najważniejsze jest zdrowie. Jeśli senior czeka kilkanaście miesięcy na wizytę u lekarza specjalisty, to tak to nie powinno wyglądać. Jak senior nie będzie zdrowy, to nie będzie szczęśliwy. Ważnym problemem jest też samotność starszych ludzi. Dlatego warto, by opieka telemedyczna nie była czymś tylko ekskluzywnym, powinna być dostępna dla większej liczby osób - dodaje Zasada-Chorab.

Fundusze europejskie mogłyby wspomóc miasta w działaniach na rzecz seniorów

W czasie Śląskiej Konferencji Senioralnej była mowa również o funduszach europejskich na rzecz seniorów. - Myślę, że to ważne, by fundusze te wsparły samorządy w zakupach oprzyrządowania oraz na kształcenie seniorów w wykorzystywaniu nowych technologii, bo seniorzy nie zawsze są biegli np. w obsłudze smartfonów. To byłoby bardzo potrzebne i bardzo ważne - uważa prelegentka Konferencji.

- W moich Siemianowicach Śląskich działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, są zajęcia sportowe, językowe - opowiada Anna Zasada-Chorab. - Ważna jest zwłaszcza integracja międzypokoleniowa, by mieszkaniec nie był anonimowy. Seniorzy w pewnym momencie stają się niewidzialnym pokoleniem dla młodzieży. Młodzież uczestnicząca w naszych projektach bardzo dużo czerpie od seniorów, z ich doświadczenia życiowego. Dziś najważniejszymi potrzebami są relacje, to, że się lubimy, wspieramy, pomagamy sobie nawzajem.
Serial tarnowskie góry

Może Cię zainteresować:

Ruszają zdjęcia do nowego tarnogórskiego serialu. W rolach głównych - nasi seniorzy

Autor: Urszula Gołkowska

19/10/2022

Dzięki opaskom samotni mogą liczyć na szybką pomoc

Może Cię zainteresować:

Opaski bezpieczeństwa dla rudzkich seniorów

Autor: Jacek Skorek

19/10/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon