Gdzie stanie fabryka „Błękitnego węgla"? Opcje są dwie: Chwałowice i Lędziny

Podrybnickie Chwałowice i teren dawnej kopalni „Ziemowit” w Lędzinach – to dwie potencjalne lokalizacje fabryki „błękitnego węgla”. Instalację taką planuje zbudować Polska Grupa Górnicza w perspektywie być może już najbliższych trzech lat.

KWK Ziemowit Lędziny 2

Budowa instalacji do produkcji niskoemisyjnego paliwa węglowego została zapisana w umowie społecznej dla górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r. Przymiarki do realizacji tego przedsięwzięcia już trwają.

Jak informowaliśmy w poniedziałek (27 marca) Polska Grupa Górnicza zleciła Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla opracowanie studium wykonalności dla zakładu produkującego „błękitny węgiel”. Paliwo to powstaje poprzez odgazowanie zwykłego węgla kamiennego, co pozbawia go części lotnych, a w konsekwencji podczas spalania zdecydowanie ograniczona zostaje emisja zanieczyszczeń. „Blue coal” już dziś jest stosowany jako składowa specjalnej mieszanki, oferowanej przez PGG, przy czym spółka chce go produkować pod własnym szyldem (obecnie wytwarza firma w zachodniej Polsce) i w większej ilości.

Gdzie na Śląsku stanie fabryka „Błękitnego węgla"?

Według naszych informacji w grę wchodzi produkcja niespełna pół miliona ton mieszanki rocznie. Odnosząc się do tego wątku na antenie Radia Piekary prezes PGG, Tomasz Rogala zastrzegł, że docelową wielkość produkcji błękitnego węgla oraz powstałej z jego udziałem mieszanki określi zapotrzebowanie ze rynku. Stwierdził zarazem, że szacunkowy koszt budowy jednego zakładu mógłby wynosić ok. 150 – 200 mln zł (finansowanie inwestycji musi się odbywać się ze środków własnych), a czasowy horyzont ich uruchomienia to co najmniej 3 lata.

Gdzie takie instalacje mogłyby stanąć? Prezes Rogala przyznaje, że w grę wchodzą dwie potencjalne lokalizacje, ale na razie nie chce mówić o szczegółach.

- Założenie było takie, żeby wykorzystać tereny kopalniane – powiedział Rogala dodając, przy tym, że chodzi o czynne zakłady (tych zaś już nie ma tak wiele, a w ciągu najbliższych lat ich liczba jeszcze się zmniejszy). Zwrócił ponadto uwagę, że instalacja taka musi mieć zapewniony dostęp do węgla, jak też być połączona ze źródłem ciepłowniczym.

I to już jest konkretny trop gdyż PGG ma w swoich zasobach cztery ciepłownie i tyle samo elektrociepłowni. Najbliżej czynnych kopalni znajdują się: elektrociepłownia „Marcel” w Radlinie oraz ciepłownia „Chwałowice” w Rybniku. I właśnie ta druga lokalizacja, wedle naszych informacji, jest jedną z dwóch rozpatrywanych opcji. Drugą z kolei ewentualną lokalizacją dla zakładu wytwarzającego "blue coal" miałby być teren ruchu „Ziemowit” (dawna KWK "Ziemowit" a obecnie część kopalni „Piast- Ziemowit”) w Lędzinach.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Błękitny węgiel

Kto sfinansuje fabryki błękitnego węgla na Śląsku?

Tomasz rogala zdradza szczegóły błekitnego węgla

Rogala: " Na Śląsku powstaną dwie fabryki węgla błękitnego"

Błękitny węgiel. Fabrykę "blue coal" chce budować Polska Grupa Górnicza.

PGG buduje fabrykę węgla, który mógłby pokonać smog. Późno

Władysław Kosiniak Kamysz

Interwencja Władysława Kosiniaka-Kamysza w PGG

Konsultacje

Woj. śląskie podąża w kierunku zielonej gospodarki

Piotr Kuczera

Piotr Kuczera: Ceny węgla muszą zostać ustabilizowane

Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek

Największe katastrofy górnicze na Śląsku w XXI wieku