Inflacja sprawia, że choć dochody miast rosną, to realnie… maleją

Inflacja „zjada” dochody miast. W efekcie nawet część tych, które nominalnie są na „plusie”, po uwzględnieniu inflacji spada „pod kreskę”. Pokazują to m.in. analizy nadzoru finansowego.

pixabay.com
Pieniądze

Na nasz materiał dotyczący sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego zareagował gliwicki ratusz. W swym piśmie zakwestionował m.in. dane dotyczące relacji między ogółem dochodów w roku 2020 i 2021. Zdaniem urzędników dochody te nie spadły (jak napisaliśmy), ale wzrosły. Dokładnie zaś wzrosły z poziomu 1,58 miliarda zł do 1,64 miliarda zł, czyli o 3,63 proc. I to jest prawda, choć rzeczywistość jest bardziej złożona. O 3,6 proc. dochody Gliwic wzrosły bowiem nominalnie, ale już realnie - czyli po uwzględnieniu wskaźnika inflacji (5,1 proc. w 2021) – w roku 2021 miasto osiągnęło je na poziomie 98,5 proc. z roku 2020 (i tą drugą wartość podaliśmy w naszym tekście). Taka sytuacja dotyczy zresztą nie tylko tego jednego miasta w naszym regionie. Jak wynika z tabeli opublikowanej przez Krajową Radę RIO podobnie było w Jastrzębiu – Zdrój, Rybniku, Sosnowcu, czy Tychach. Wszędzie tam nominalnie dochody miast w 2021 r. były wyższe niż w roku 2020, ale już przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji dochody te spadały poniżej poziomu z roku 2020.

Jak podaje gliwicki urząd miasta łączna wartość dochodów własnych (bieżących i majątkowych) w roku 2021 sięgnęła 964,5 miliona zł podczas gdy w roku 2020 r. wyniosła 956,1 miliona zł (wzrost o 0,88 proc.). W przypadku wyłącznie dochodów bieżących własnych, według wyliczeń ratusza, w roku 2021 osiągnięto 99,12 proc. stanu z roku 2020 (inne wyliczenia podaje KR RIO, który wskazuje na 98,9 proc. stanu z roku 2020).

Na koniec jeszcze jedno wyjaśnienie. Rok 2021 Gliwice zamknęły deficytem budżetowym w wysokości 24,46 mln zł, ale nie jest to tożsame z brakiem nadwyżki operacyjnej (za ten błąd przepraszamy). Wspomniany deficyt został sfinansowany z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz „niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu”, natomiast nadwyżka operacyjna Gliwic na koniec 2021 r. wyniosła ponad 217,7 miliona złotych.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon