Jak Ziętek i Zawadzki dzieci do chrztu trzymali. Sieroty z Niemiec, które "szczęśliwie uniknęły germanizacji"

Marzec 1947 roku. Komuniści już trzymają władzę w Polsce, ale jeszcze zachowują pozory. Nawet Bierut chodzi do kościoła, przynajmniej od święta. Nie inaczej jest na Śląsku, gdzie rządzi wojewoda Aleksander Zawadzki, dobrze umocowany w Warszawie, a i w Moskwie. Jego wicewojewodą jest Jerzy Ziętek. Obaj panowie - jacy tam panowie, towarzysze - a z nimi także inni wojewódzcy oficjele, uczestniczą w niezwykłej (szczególnie mając na uwadze nadchodzące czasy niezamaskowanej już, stalinowskiej dyktatury) uroczystości. Prócz władzy (której, jeśli wierzyć Gomułce, komuniści nie oddadzą już nigdy) teraz będą trzymać... dzieci do chrztu

Mało że uczestniczą, ale i wystawiają twarze do kamery operatora Polskiej Kroniki Filmowej.

W kaplicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach odbył się chrzest jedenastu sierot polskich, repatriowanych z Niemiec. Uniknęły one szczęśliwie germanizacji. Ojcami chrzestnymi byli wybitni przedstawiciele społeczeństwa śląskiego, z wojewodą Zawadzkim i wicewojewodą Ziętkiem na czele. Niepomne na powagę chwili, niemowlęta płaczą rzewnymi łzami. Chrześniaczką wojewody została Marysia Motykówna. Wicewojewoda Ziętek wybrał sobie dla odmiany chłopca. Społeczeństwo śląskie żywo interesuje się losem dzieci zwróconych ojczyźnie - relacjonuje lektor PKF.

Kim były chrzczone wówczas dzieci? Skąd się wzięły w Katowicach? Tego media nie wyjaśniały. Być może dlatego, że po II wojnie światowej sieroctwo było powszechnym zjawiskiem. Ale być może dlatego, że lepiej było nie drążyć, kim są rodzice dzieci "urodzonych w Niemczech, przeznaczonych na zgermanizowanie, a ostatnio repatriowanych".

Tak pisała o nich reporterka prasowa, Halina Markiewiczowa, również chyba obecna chyba na imprezie i relacjonująca ją w "Dzienniku Zachodnim" (nr 60/1947). Posłużmy się jej tekstem, przeplatając go wszakże naszym komentarzem (czytając go, słyszcie charakterystyczny głos lektora Polskiej Kroniki Filmowej).

"Pierwszy chrzestny ojciec, to wojewoda gen. Zawadzki, trzymający do chrztu z p. Marią Majorową (wszystkie chrzestne matki są członkiniami Ligi Kobiet Koła Urzędu Wojewódzkiego) ulubienicę ośrodka, Marysię Motykę, olbrzymimi, czarnymi oczyma wodzącą po tylu nieznanych sobie twarzach".

Jednak to twarze godnych zaufania towarzyszy, Marysiu. Jeszcze się przekonasz, jak bardzo wypróbowanych. Zapamiętaj te twarze. Albo lepiej nie.

"Drugą parą są: wicewojewoda płk. Ziętek i p. Zofia Heumanowa, dla odmiany mający chłopca za chrześniaka, Józia Marciniaka. Trzecią - wicewojewoda Nantke-Namirski i p. Jadwiga Noworytowa. Dalej: dyr. Urzędu Informacji i Propagandy ppłk. Stahl i p. Ganterówna, naczelny redaktor "Dziennika Zachodniego", Ziemba Stanisław i p. Multanówna, dr. Karczewski i p. Zającówna, dr. Schnitzel i p. Krysianka, inspektor Seidler i p. Badurowa, dr. Pressler i p. Korubowska, dyr. Broki i p. Heumann, ref. Kernek i p. Szymczykówna".

Towarzysz od informacji i propagandy oraz naczelny "Dziennika Zachodniego" (od informacji i kryptopropagandy - jaka szkoda, że państwo tego nie widzą) może poza podium, ale godnie, na dobrej, punktowanej pozycji.

"Słowa sakramentu, wypowiadane przez ks. Bauera mieszają się z krótkimi okrzykami dzieci, przestraszonych wąskim strumykiem wody, cieknącym im po główkach".

Za to prawdziwy komunista nie boi się nawet święconej wody. Prawda, Zawadzki?

"Maleństwa niepomne na powagę chwili, popłakują donośnie i dopiero cukierek, wsunięty pospiesznie w otwartą buzię, ucisza skutecznie ból przeżyć".

Chcesz cukierka, idź do Jorga, drogie dziecko.

"Niebiesko-różowe, w zależności od płci, pięknie wystrojone dzieciaki, przechodzą z ramion chrzestnych rodziców w objęcia sióstr pielęgniarek. Uroczystość chrztu skończona".

Brawo, panie wojewodo! Może towarzysze nie zauważą, a jeżeli nawet, to docenią Waszą taktykę.

Zawadzki i Ziętek uczestniczący w chrześcijańskim obrzędzie mogą dziś szokować. Ale w 1947 roku wielu komunistów sprawujących oficjalne urzędy zachowywało się w taki właśnie sposób. Co skądinąd budziło wśród przedstawicieli polskiego duchowieństwa - również tego na Śląsku - że z "czerwonymi" można się dogadać. Tymczasem stanowiło to wyłącznie zasłonę dymną. Przebudzenie miało się okazać bolesne. Także dla katowickich biskupów.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Bytom Chorzów i Katowice w 1993 roku

Pamiętacie jeszcze, jak 30 lat temu pachniało w Ikarusach?

Tychy - wyjątkowe śląskie miasto

Tyski socrealizm to szanuj jak szanujesz renesansowe miasta!

Śląskie miasta w 1993 roku

Śląskie miasta na zdjęciach z 1993 roku z archiwum w Zurychu

Tramwaj Rynek Katowice

Kradzież tramwaju? Co powiecie na przejechanie wielbłąda?

Tak wyglądały "śląskie" statki i okręty.

Ślązak, Schlesien, Chorzów, Beuthen... Śląsk na morzach!

Wojciech korfanty w piekarach 5

Stalinowski retusz Grażyńskiego: Korfanty znika ze zdjęcia

Obrady Sejmu Śląskiego

77 lat temu nielegalnie zniesiono autonomię Śląska