Maple bear polska

Kanadyjska edukacja wkracza do Polski. - Opiera się na odkrywaniu, eksperymentowaniu i rozwiązywaniu problemów - mówi prezes Maple Bear Polska Grzegorz Esz

W Katowicach w historycznym budynku szkolnym przy ul. Stawowej już we wrześniu otworzą się pierwsze w Polsce przedszkole i szkoła Maple Bear, należące do kanadyjskiej sieci edukacyjnej, która dziś liczy ponad 560 placówek na całym świecie. Ze współzałożycielem i prezesem zarządu Maple Bear Schools Polska, Grzegorzem Eszem, rozmawiamy o nowych wyzwaniach edukacji i o tym, co jest dziś podstawą przyszłego sukcesu naszych dzieci.

Rozmowa z Grzegorzem Eszem, współzałożycielem i prezesem zarządu Maple Bear Schools Polska

Maple Bear Polska planuje otwarcie 40 placówek w całej Polsce. Czy pana zdaniem na polskim rynku edukacyjnym jest przestrzeń na dwujęzyczne szkoły?
Myślę, że dla polskich rodziców zapewnienie dziecku znajomości co najmniej jednego obcego języka jest dziś oczywistą potrzebą. Teraz pora, aby polscy rodzice odkryli zalety autentycznej dwujęzyczności, którą można osiągnąć dzięki zapewnieniu stałego i żywego kontaktu z językiem. Nie ma wątpliwości, że edukacja dwujęzyczna zwiększa rozwój poznawczy i osiągnięcia w nauce. W przypadku szkół Maple Bear dwujęzyczność jest naturalną konsekwencją nauczania zgodnie z kanadyjską metodologią.

Czyli jaką?
Nasze dzieci nie uczą się obcego języka – zamiast tego, dzięki imersji i stałemu kontaktowi z angielskim stają się po prostu dwujęzyczne. Jednak program Maple Bear to dużo więcej niż tylko angielski. To, co mnie zainteresowało i przekonało jako rodzica, to przede wszystkim dostosowanie programu nauczania do współczesnego świata, jego dynamiki i zupełnie nowych wymagań rynku pracy.

Czy nasze dzieci dziś powinny się uczyć czegoś innego niż pisanie i czytanie?
Kanadyjscy edukatorzy często podkreślają, że pisanie i czytanie nie są umiejętnościami samymi w sobie, ale narzędziem do zdobywania potrzebnych kompetencji. Nie ma wątpliwości, że w szybko zmieniającym się świecie do sukcesu w życiu zawodowym, ale też prywatnym, niezbędny jest zupełnie nowy zestaw umiejętności. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) określiła je jako umiejętności XXI wieku, czyli „umiejętności cyfrowe i inne rodzaje umiejętności - w tym krytyczne myślenie, umiejętności komunikacyjne, zdolności adaptacyjne i odpowiedzialność”. Tę zmianę dobitnie potwierdzają też publikowane od 2016 r. raporty „Future of Jobs Surveys” opracowywane przez World Economic Forum. Niedawno opublikowany tegoroczny raport pokazuje, że najbardziej podstawową umiejętnością wymaganą od pracowników na świecie jest dziś umiejętność analitycznego myślenia, a zaraz po nim kreatywne myślenie.

Czy można się nauczyć analitycznego myślenia w szkole?
Można, ale w odróżnieniu od twardych umiejętności, jak czytanie czy liczenie, jest to kompetencja, która wymaga budowania od najwcześniejszych lat życia dziecka, we wczesnym wieku przedszkolnym, a nawet jeszcze wcześniej, gdyż mówimy tu w zasadzie o cechach charakteru, a nie o konkretnych twardych i policzalnych umiejętnościach. Dziś wiadomo, że okres przedszkolny to czas, w którym kształtują się zdolności percepcyjne i umiejętności uczenia się, pierwsza wiedza społeczna i pierwsze nawyki, co w rezultacie może stanowić solidny fundament w przyszłym życiu dorosłego człowieka.

Co jest w takim razie konieczne, by nauczyć dziecko analitycznego podejścia i kreatywnego myślenia?
Przyjazne i zachęcające do ciekawości środowisko, w którym popełnianie błędów jest sposobem na naukę, a zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi jest wysoko oceniane. Kanada już pod koniec XX wieku radykalnie zmieniła metodologię nauczania z myślą o rozwijaniu umiejętności XXI wieku, a my ten program będziemy wdrażać i adaptować, łącząc go z polską podstawą programową.

Co to konkretnie oznacza dla dzieci w kanadyjskich szkołach? Czego i w jaki sposób się uczą?
Tworząc nowy program, kanadyjscy edukatorzy uznali, że od najmłodszych lat należy zapewnić uczniom zajęcia, które są zakorzenione w umiejętnościach uczenia się w XXI wieku, takich jak: komunikacja, współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętności cyfrowe i globalne obywatelstwo. Umiejętność czytania i pisania polega na czytaniu, by się uczyć, a nie tylko na uczeniu się czytania. Chodzi o rozwijanie zdolności i motywacji do identyfikowania, rozumienia, interpretowania, tworzenia i przekazywania wiedzy.

To wszystko brzmi jak miękkie umiejętności, które trudno oceniać. Czy ta zmiana priorytetów i przesunięcie w stronę miękkich kompetencji nie odbiła się na wynikach kanadyjskich uczniów?
Badania i rynek pracy pokazują, że jest wręcz przeciwnie. Kanadyjski system edukacji konsekwentnie udowadnia, że jest jednym z najbardziej skutecznych na świecie. Według Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 15-letni kanadyjscy uczniowie konsekwentnie wykazują znakomite wyniki w czytaniu ze zrozumieniem, matematyce i naukach ścisłych. Tym samym Kanada plasuje się w pierwszej piątce krajów o najlepszych wynikach na świecie i na pierwszym miejscu wśród krajów anglojęzycznych.

Produktem eksportowym stworzonym przez kanadyjskich edukatorów jest Maple Bear – edukacyjna sieć szkół i przedszkoli działająca już w 38 krajach. Teraz dotarła też do Polski.
Tak, jako współzałożyciel Maple Bear Schools Polska jestem bardzo dumny, że mogę mieć swój udział w tej edukacyjnej transformacji. Maple Bear przynosi do Polski to, co najlepsze w kanadyjskiej metodologii i edukacji dwujęzycznej. W naszych szkołach edukacja opiera się na odkrywaniu, eksperymentowaniu i rozwiązywaniu problemów. W oparciu o te zasady, tradycyjne metody nauczania są zastępowane przez dającą do myślenia edukację, która zachęca uczniów do badania otaczającego ich środowiska w celu znalezienia odpowiedzi na pytania, które są naprawdę istotne dla ich codziennego życia.

Kiedy powstanie pierwsza polska szkoła Maple Bear?
Już za chwilę otwieramy szkołę w Katowicach przy ulicy Stawowej. W styczniu 2023 r. rozpoczęliśmy remont historycznego budynku szkolnego i właśnie zbliżamy się do jego końca. Już teraz serdecznie zapraszam do odwiedzenia nas podczas dni otwartych w dniach 19-21 maja. Będzie można poznać przedstawicieli Maple Bear z Kanady oraz z innych krajów i dowiedzieć się ze szczegółami o tym, jak będzie działać nasza katowicka placówka. Szkoły Maple Bear na całym świecie działają w systemie franczyzowym, co gwarantuje zachowanie najwyższej jakości nauczania i standardów w zakresie wyposażenia placówek oraz kwalifikacji nauczycieli. Czuwa nad tym Rada Akademicka złożona z ponad 200 wybitnych kanadyjskich edukatorów, którzy zajmują się nie tyko tworzeniem programu nauczania, ale przede wszystkim stałą ewaluacją i edukacją nauczycieli zatrudnionych w szkołach Maple Bear.

Czy będzie to szkoła kanadyjska czy polska?
Dwujęzyczność i uwzględnienie w programie nauczania lokalnych wymagań edukacyjnych jest jednym z milowych kamieni, na których Maple Bear zbudował sukces na całym świecie. Szkoły działają zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi szkolnictwa. Dzieci, które ukończą naszą szkołę Maple Bear w Polsce, otrzymują polskie i kanadyjskie świadectwa. Dzięki temu podejściu szkoły są autentycznie dwujęzyczne, a uczniowie mają dużo większe możliwości kontynuowania nauki również poza systemem Maple Bear, gdyż kończąc szkołę, otrzymują również lokalne świadectwo.

Na koniec prywatne pytanie: dlaczego postanowił pan zaangażować swój czas i pieniądze w ten biznes?
Jestem ojcem czwórki dzieci i jak każdy rodzic chciałbym zapewnić im dobry start w życiu. I jak każdy rodzic, nieustannie szukam dla swoich dzieci dobrych szkół i przedszkoli. Patrząc na to, w jaki sposób Maple Bear wspiera kreatywność i rozwój swoich uczniów, wspólnie z żoną już zdecydowaliśmy, że nasza najmłodsza 5-letnia córka będzie uczęszczała do szkoły Maple Bear w Warszawie – a to już planujemy w 2025 roku! W Polsce nadal jesteśmy przywiązani do myśli, że prawdziwa nauka rozpoczyna się w szkole. Tymczasem Kanada i kanadyjska edukacja udowadnia, że budowanie tych najbardziej pożądanych cech i umiejętności rozpoczyna się dużo wcześniej. Ale nie mówimy tutaj tylko o kształtowaniu cech charakteru. Nasze przedszkolaki w Maple Bear poznają też zasady programowania. Myślę, że to świetny moment na taką edukację. Im wcześniej pozwolimy dzieciom na odkrywanie świata i zachęcimy je do poszukiwań, tym silniejsza będzie w nich chęć uczenia się przez całe życie. A dziś, w świecie, którym 75% zawodów naszych dzieci nie została jeszcze nawet wymyślona, to jest klucz do ich sukcesu.

Prof Ryszard Koziolek

Może Cię zainteresować:

Pokazać naukę jako przyjemność i pożytek: rektor UŚ o pomyśle na Europejskie Miasto Nauki

Autor: Michał Wroński

11/05/2023

Zuzanna bijoch

Może Cię zainteresować:

Zuzanna Bijoch, modelka z Katowic, otrzymała tytuł najlepszego absolwenta amerykańskiego Columbia University

Autor: Katarzyna Pachelska

08/05/2023

Budynek szkoly maple bear katowice 3

Może Cię zainteresować:

Kanadyjska prywatna szkoła podstawowa Maple Bear powstaje w budynku... dawnej szkoły przy Stawowej. To będzie pierwsza taka placówka w Polsce

Autor: Katarzyna Pachelska

29/03/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon