Katowice skarżą do WSA decyzje wojewody. Gra nie tylko o „Mieszkanie za remont”

Katowice szykują się na serię prawnych potyczek z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Od początku roku stolica województwa złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ponad dwadzieścia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, który zakwestionował przyjęte przez katowicką radę miasta uchwały o statutach dzielnic. W czwartek (10 marca) do WSA trafiła również skarga Katowic na decyzję wojewody, blokującą możliwość uruchomienia kolejnej edycji programu „Mieszkanie za remont”.

UM Katowice
Katowice Urząd Miasta

Katowice nie odpuszczają programu „Mieszkanie za remont”. Przypomnijmy, że po 17 latach jego realizacji przez miasto prawnicy wojewody uznali, że brak jest podstaw prawnych do oddawania przez gminę w najem (lub w posiadanie) lokali zakwalifikowanych do remontu na koszt przyszłego najemcy. W ich opinii gmina jest zobowiązana zapewnić osobom otrzymującym mieszkanie z jej zasobów lokal o minimalnym wyposażeniu i standardzie technicznym. Z powodu m.in. tych właśnie zastrzeżeń urzędnicy wojewody Jarosława Wieczorka stwierdzili w grudniu ubiegłego roku naruszenie prawa i efekcie częściową nieważność przyjętej przez radnych uchwały dotyczącej "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025".

Władze Katowic nie zgodziły się z taką argumentacją. Pod koniec stycznia radni podjęli decyzję o skierowaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na rozstrzygnięcie wojewody. Przekonywali, że formuła „Mieszkanie za remont” ani nie stoi w sprzeczności, ani też nie wpływa na wykonywanie przez miasto obowiązków w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Zdaniem radnych program ten stanowi wręcz wyjście poza ustawowe minimum, gdyż wychodzi naprzeciw oczekiwaniom grupy osób o umiarkowanych dochodach, których nie stać na mieszkanie z wolnego rynku lub z TBS-u i zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych wiążą właśnie z zasobem komunalnym. Radni przypomnieli ponadto, że rozwiązanie to analizowała w 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli i w swym wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym funkcjonowanie programu Mieszkanie Plus pozytywnie oceniła działania gminy uznając, że „przyczyniły się do stopniowego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności”.

- Nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości w badanym obszarze – zwrócili uwagę radni.

Urzędnicy katowickiego ratusza deklarują, że są gotowi ogłosić kolejną edycję „Mieszkania za remont” jak tylko wyjaśniona zostanie legalność określających ramy prawne tego mechanizmu przepisów. Na to się jednak szybko nie zanosi.

- Sprawie tej nie nadano jeszcze sygnatury akt oraz nie podjęto czynności zmierzających do wyznaczenia terminu rozprawy – przekazał redakcji SlaZag.pl sekretariat gliwickiego WSA.

Dworzec PKP Katowice 9 marca 2022 ciemne

Może Cię zainteresować:

Marcin Zasada: Uchodźcy spali na dworcowej podłodze, bo rząd wspaniale opanował sztukę rozwiązania problemu swą niewidzialną ręką

Autor: Marcin Zasada

14/03/2022

Katowice Jurand Jarecki

Może Cię zainteresować:

Katowice na kolorowym filmie z 1974 roku. Pierwsze lata Spodka w Katowic. Jedna z epok miasta "wiecznie niedokończonego"

Autor: Redakcja

14/06/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon