Kobiety częściej narażone są na mechanizm uprzedmiotowienia? Skutki widoczne są głównie w żywieniu

Różnice płci widoczne są w wielu aspektach. Zauważyć je można w aspekcie psychologicznym, społecznym, ale także w różnicach wizualnych. Ze względu na odmienną budowę biologiczną i zróżnicowane zapotrzebowanie na mikro i makro elementy, dieta kobiet i mężczyzn różni się od siebie. Na czym polegają rozbieżności? O tym w jednej z prac naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

Żywność

Obecne sposoby odżywiania u obu płci uwarunkowane są wieloma czynnikami. Wpływ na nie mają status społeczny, stan zdrowia, przekaz medialny, a nie rzadko także presja społeczna. Ten ostatni czynnik zauważalny jeszcze szczególnie w żywieniu kobiet. W pracy naukowej pod redakcją Aliny Dworak i Kariny Leksy Uniwersytetu Śląskiego autorki zwracają uwagę, że to częściej organizmy kobiet napiętnowane są dietami.

- Analizy feministyczne podkreślają, że kobiety często muszą nauczyć się żyć z „przeciążonymi ciałami”. Wynika to nie tylko z nadmiaru codziennych obowiązków
i powinności względem rodziny czy pracodawcy, ale również z zadań, jakie wyznaczają sobie w kontekście pracy nad swoimi ciałami, czemu niejednokrotnie towarzyszy permanentny stres i kontrola wewnętrzna. Wszystko to nie może i zapewne nie pozostaje bez znaczenia dla szeroko rozumianego zdrowia współczesnej kobiety
- czytamy w pracy pt. "KOBIETA – ZDROWIE – CIAŁO. Perspektywa biopsychospołeczna".

Nacisk na względną atrakcyjność fizyczną częściowo bierze się z teorii uprzedmiotowiania kobiet ze względu obecność w mediach obrazów prezentujących je jako obiekty seksualne. - To kobiety są częściej prezentowane jako obiekty seksualne w mediach; mężczyźni są grupą w mniejszym stopniu narażoną na mechanizm
uprzedmiotowienia
- czytamy w pracy Magdaleny Hyli z Uniwersytetu Śląskiego pt. "Wybrane aspekty kultury wizualnej a obraz i akceptacja ciała: implikacje behawioralne".

Różnice w żywieniu obu płci a uwarunkowania fizjologiczne

Narażenie na częstszy osąd przekłada się na większą uważność i skrupulatność w doborze składników odżywczych i spożywaniu określonej liczby kalorii przez kobiety. Płeć żeńska częściej podświadomie wybiera produkty mniej kaloryczne. Warto podkreślić, że prawidłowo zbilansowana dieta jest ważna dla zachowania pełni zdrowia, bez względu na płeć, a słynne powiedzenie „jesteś tym co jesz” odnosi się do każdego – zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Czynnikiem równie istotnym jest uwarunkowanie fizjologiczne. Mężczyźni fizjologicznie posiadają wyższy procent tkanki mięśniowej i mają zdolność do szybszego przyrostu.

- Podkreśla się, że mężczyźni przy wyborze żywności częściej kierują się indywidualnymi upodobaniami smakowymi, natomiast kobiety - względami zdrowotnymi. Jak wynika z badań płeć była czynnikiem istotnie różnicującym spożycie mięsa i wędlin oraz mleka i produktów mlecznych . Prawie 53% kobiet i 77% mężczyzn jadało mięso i wędliny codziennie, przy czym co 7 mężczyzna spożywał je nawet 3 razy dziennie i częściej. Mężczyźni częściej spożywali: mięso i wędliny, fast foody, produkty i potrawy smażone oraz alkohol i częściej dosłodzić cukrem produkty i napoje, natomiast kobiety częściej jadły owoce, mleko i produkty mleczne oraz dwukrotnie częściej niż mężczyźni wyrażały chęć zdobywania nowych informacji na temat żywności i żywienia - wyjaśnia Wiktoria Kierzek, dietetyczka.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że jedną z istotnych przyczyn częstszego występowania błędów w żywieniu u mężczyzn jest niewielkie zainteresowanie zdobywaniem nowych informacji na temat żywności i żywienia. Co potwierdza tezę, że to kobiety częściej dbają o swój wygląd fizyczny, którego częścią jest prawidłowa lub nawet zaniżona masa ciała. Również autorki pracy "Wybrane aspekty kultury wizualnej a obraz i akceptacja ciała: implikacje behawioralne" wskazują, że nieprawidłowemu odżywianiu sprzyjają pewne stany psychiczne i społeczne, takie jak: niska samoocena, pesymizm życiowy, poczucie bezradności, brak motywacji. Stąd też w populacjach kobiet aktualnie obserwuje się – obok nadwagi i otyłości – występowanie szeregu bardzo różnych zaburzeń odżywiania, takich jak: anoreksja, bulimia, ortoreksja czy kompulsywne objadanie się.

Ewa swoboda22

Może Cię zainteresować:

Ewa Swoboda, najszybsza śląska i polska sprinterka lubi dobre jedzenie, długie pazury oraz oldskulowe dziary

Autor: Katarzyna Pachelska

14/07/2023

Barbie111

Może Cię zainteresować:

Barbie jest passé. Ludzie szaleją za lalkami w strojach ludowych, w tym w śląskich

Autor: Martyna Urban

21/07/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon