Koniec z dopłatami na zakwaterowanie Ukraińców. Po 120 dniach tylko w określonych przypadkach

Rząd PiS za pośrednictwem gmin wypłaca świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, jednak tylko do 120 dni ich pobytu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, po tym czasie będzie można ubiegać się o pieniądze tylko w określonych przypadkach.

Patryk Osadnik
Uchodźcy przyjechali do Katowic pociągiem Kolei Śląskich 13

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Od tego dnia granicę ukraińsko-polską przekroczyło prawie cztery i pół miliona osób, a półtora miliona zatrzymało się w Polsce. Wielu z nich tymczasowe schronienie we własnych domach zapewnili mieszkańcy. Pokoje udostępnili także hotelarze, a miejsca zbiorowego przyjmowania uchodźców z czasem zaczęły tworzyć samorządy.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości za pośrednictwem gmin uruchomił wsparcie finansowe dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. W przypadku województwa śląskiego to 40 złotych za dobę na zakwaterowanie i wyżywienie jednej osoby.

- W naszym przypadku działało to w taki sposób, że składało się kilka wymaganych dokumentów do Urzędu Miasta Chorzów. Trzeba było podać swoje dane oraz adres, pod którym przyjmowało się osoby z Ukrainy, wskazać dni ich pobytu, a także oni sami musieli poświadczyć, że mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie - wyjaśnia osoba, która przyjęła uchodźców pod swój dach.

Po 120 dniach wsparcie tylko w określonych przypadkach

Zgodnie z pierwszym rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego pieniądze na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy samorządy mogły wypłacać za 60 dni ich pobytu. Ten okres wydłużono później do 120 dni i wszystko wskazuje, że na tym koniec. W czwartek, 24 czerwca, Mateusz Morawiecki podpisał kolejne rozporządzenie, zgodnie z którym samorządy mogą przedłużyć wypłatę świadczenia tylko w określonych przypadkach, kiedy obywatelka lub obywatel Ukrainy:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności według klasyfikacji ukraińskiej,
  3. ukończyła 60 rok życia (kobiety) lub ukończył 65 rok życia (mężczyźni),
  4. jest w ciąży lub wychowuje dziecko do dwunastego miesiąca życia,
  5. samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem lub większą liczbą dzieci,
  6. jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych.

W przypadku punktów pierwszego i drugiego świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób. W przypadku punktu czwartego za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do dwunastego miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci. W przypadku punktu piątek za opiekuna i każde małoletnie dziecko. W przypadku punktu szóstego za małoletniego, opiekuna tymczasowego oraz wszystkie jego małoletnie dzieci.

120 dni od wybuchu wojny w Ukrainie minęło w środę, 23 czerwca, także dla osób, które przyjęły uchodźców na samym początku, a nie spełniają oni powyższych kryteriów, to już koniec ze świadczeniami na zakwaterowanie i wyżywienie.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon