Mikołów z kozami na Rynku. Położony wśród wielkich miast, zachował charakter małego miasteczka

Mikołów w tym roku obchodzi 800-lecie. Jego historia zaczęła się w 1222 roku. Choć jego sąsiedzi szaleńczo się rozwijali w XIX i XX wieku, Mikołów zachował charakter małego miasteczka z uroczym Rynkiem i pomnikiem... kóz.

Żeby poznać historię Mikołowa, musimy cofnąć się do 1222 roku. W dokumencie wydanym przez księcia opolskiego - Kazimierza, widnieje pierwsza wzmianka o tym mieście.

Mikołów od imienia Mikołaj

Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od imienia Mikołaj. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o św. Mikołaja, patrona najstarszej kaplicy, czy też o jakiegoś dziedzica imieniem Mikołaj. Bogatego właściciela który mieszkał w okolicy w czasie kiedy osada Mikołów powstała. Dawna, ludowa, nazwa miasta to Mikula. Istnieje też legenda, o handlarzach bydłem, którzy zatrzymali się w tej okolicy na odpoczynek. Podczas nocy bydło zachorowało. Wówczas handlarze, modląc się o ocalenie zwierząt do św. Mikołaja, ślubowali postawienie mu kaplicy jeśli bydło od zarazy ocali. Bydło rzeczywiście wyzdrowiało, i handlarze wybudowali kaplicę ku czci św. Mikołaja.

Spośród wielu ważnych dat, które zapisały się w historii miasta należy wymienić rok 1266, kiedy pojawia się wzmianka o kościele pw. św. Wojciecha. Epidemie czarnej ospy, podczas której zmarła 1/3 mieszkańców w latach 1349-1350. Powstanie górnictwa około 1500 roku, czy też nadanie miastu Mikołów praw do urządzania jarmarków i targów tygodniowych.

Przemysł nie zdominował miasta

Kolejną ważną dla rozwoju miasta datą jest rok 1840 kiedy to L. Froehlich zakłada w Mikołowie fabrykę łyżek ,która przetrwała do końca stulecia. W 1842 roku powstaje fabryka wyrobów żelaznych i części maszyn, która nosi nazwę huta "Maria- Ludwika". W roku 1845 powstaje polska drukarnia, założona przez Tomasza Nowackiego, którą przejęli później jego synowie. W kolejnych latach zostają zbudowane dworzec, huta "Waltera" oraz miejska gazownia, która daje światło miastu i mieszkańcom. Zaczęły powstawać bite drogi oraz pierwsza linia kolei żelaznej.

W Mikołowie były też gorzelnie, browary i młyny. Swoją siedzibę miał tu sąd, poczta, policja czy też więzienie. Zaczęły też powstawać szkoły wyższe, dzięki staraniom rodziców.

W latach współczesnych nastąpiła przebudowa rynku w Mikołowie, powstał Śląski Ogród Botaniczny. Kościół św. Wojciecha został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. Rozbudowano Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Na Rynku przy fontannie umieszczono rzeźbę stada kóz (a koza to po śląsku "ciga"). Przypomina ona czasy, kiedy w mieście odbywały się cotygodniowe targi. Sprzedawano na nich zwierzęta hodowlane. Przeważnie były to kozy i stąd Mikołów czasem był nazywany kozim miastem.

Rokrocznie w mieście odbywają się imprezy kulturalne, największą z nich są Mikołowskie Dni Muzyki, jak też plenery malarskie tzw. "Impresje Mikołowskie". Największą popularnością, cieszą się coroczne Dni Mikołowa, które odbywają się na początku lata.

Dziś Mikołów zachował charakter małego miasteczka, położonego przy wielkich ośrodkach miejskich, jak Katowice, Ruda Śląska czy Tychy.

  Rafał Wojaczek

  Może Cię zainteresować:

  Rafał Wojaczek zasiadł na ławce w Mikołowie, swoim Mikołowie. Można zrobić selfie z poetą

  Autor: Patryk Osadnik

  13/05/2022

  Rynek w Raciborzu

  Może Cię zainteresować:

  Śląskie Gniezna, czyli nasze dawne metropolie. Dlaczego Racibórz, Pszczyna czy Mikołów utraciły swą rangę i prymat?

  Autor: Tomasz Borówka

  10/07/2022

  Subskrybuj ślązag.pl

  google news icon