Nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej w Metropolii wejdą w życie 17 października

17 października wchodzi w życie nowy cennik biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Podrożeją bilety jednorazowe, jedno-, siedmio i 30-dniowe. Znacznie wyższe będą też kary dla gapowiczów.

M. Wroński
Tramwaj Katowice

Nadchodzi podwyżka cen wybranych kategorii biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Początkowo zapowiadano jej wejście w życie od września, ostatecznie stanie się to 17 października. Taką datę ustalił zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Samą decyzję o zmianie cennika władze GZM tłumaczą dwucyfrową inflacją i rosnącym kosztami paliwa (o 40 proc. rok do roku).

Które bilety drożeją, a których ceny nie zmienią się?

W nowym cenniku przyjęto podwyżkę cen niektórych kategorii biletów. I tak, w przypadku biletów jednorazowych (normalnych) nowe stawki wynosić będą: 4,6 zł (20-minutowy papierowy), 5,6 zł (40-minutowy papierowy) i 6,60 zł (90-minutowy papierowy) oraz 4 zł, 5 zł i 6 zł (przy analogicznych biletach elektronicznych).

Rosną też opłaty za przejazd według taryfy odległościowej, cena biletu dziennego (z 11 zł do 12 zł), 7-dniowego (z 50 zł do 55 zł) oraz 30-dniowego (z 99 zł do 109 zł na terenie jednej gminy, ze 139 zł do 149 zł na terenie dwóch gmin, ze 159 zł do 175 zł na terenie całej sieci i ze 190 zł do 210 zł w przypadku 30-dniowych biletów elektronicznych na okaziciela). Cena biletu grupowego (dla max. 5 osób) rośnie z 11 zł do 13 zł.

Nie zmieniają się natomiast ceny biletów 90 i 180- dniowych, wieloprzejazdowych i Metrobiletów, uprawniających do podróży pojazdami ZTM i pociągami Kolei Śląskich.

Stare” bilety można będzie wykorzystać, ale trzeba się śpieszyć

W przypadku biletów kupionych jeszcze przed wejściem w życie nowej taryfy przyjęto, że z tych jednorazowych i krótkookresowych, a także biletu „Dziennego” i „Grupowego dla 5 osób” można będzie korzystać na dotychczasowych zasadach (bez konieczności zakupu biletu uzupełniającego) pod warunkiem ich aktywowania (skasowania) najpóźniej do 31 października. W razie nieskasowania w tym terminie biletów papierowych z podanych powyżej kategorii można z nich będzie jeszcze korzystać do 31 grudnia, ale już tylko z biletem uzupełniającym, natomiast po 31 grudnia niewykorzystane, stare bilety papierowe zostaną wycofane z obiegu.

Analogicznie bilety długookresowe („7-dniowy”, „Miasto 30”, „2 Miasta 30”, „Sieć 30” oraz „Sieć 30 Okaziciel”) uprawniać będą do przejazdu na dotychczasowym zasadach (bez dopłaty) pod warunkiem ich aktywowania najpóźniej do 31 października. Bilety z okresem obowiązywania rozpoczynającym się po tym terminie podlegać będą zwrotowi.

Zwroty biletów papierowych przyjmowane będą na podstawie pisemnego wniosku pasażera złożonego do ZTM wraz z dołączonymi biletami, zaś tych elektronicznych w Punktach Obsługi Pasażera ZTM.

Gapowicze zapłacą drożej. Polecamy im spacery piechotą

Nowa taryfa ZTM zakłada zdecydowany wzrost kar dla gapowiczów. Jej wysokość sięgnie 550 zł (obecnie to 200 zł). Zapłacona na miejscu kosztować będzie 200 zł (obecnie 120 zł), a w ciągu 14 dni od wystawienia 300 zł (obecnie 155 zł). Za spowodowanie, „bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu” (czyt. pasażer nie chce pokazać dokumentów kontrolerowi i autobus czeka na patrol policji) trzeba będzie zapłacić 600 zł (obecnie 400 zł). Rosną też opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu.

Wysokość kary może zostać obniżona do 50 zł, gdy pasażer zostanie złapany bez ważnego biletu w okresie do trzech dni od ustania ważności ostatniego imiennego biletu. Warunkiem zastosowania w takim przypadku taryfy ulgowej jest ciągłość zakupu imiennych biletów długookresowych lub Metrobiletów (w ciągu 6 miesięcy poprzedzających nałożenie kary łączny okres ważności tych biletów musi wynieść co najmniej 170 dni). Możliwość obniżenia kary przewidziano także w przypadku gdy pasażer w ciągu 14 dni (licząc od daty jej wystawienia) zakupi na swoją spersonalizowaną kartę ŚKUP lub powiązaną z nią Mobilną Aplikację Pasażera bilet „Sieć 180”, którego ważność rozpoczyna się od dnia zakupu. Trzecim przypadkiem, gdy można liczyć na zmniejszenie wysokości kary jest sytuacja, gdy jedziemy na podstawie biletu czasowego dłużej aniżeli wynosi jego nominalna wartość. Przy czym przekroczenie „dozwolonego” czasu podróży nie może wynieść więcej niż 10 proc. tj. odpowiednio 2, 4 lub 9 minut dla biletów 20-sto, 40-sto i 90-minutowych.

Obniżenie wysokości kary będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy pasażer nie posiada innych zobowiązań w stosunku do ZTM z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych i w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia zgłosi się do Punktu Obsługi Pasażera wnioskując o takie rozwiązanie.

Tramwaj Chorzowska

Może Cię zainteresować:

Tramwaje Śląskie po raz drugi podchodzą do przetargu na dostawę energii

Autor: Michał Wroński

22/09/2022

ZTM

Może Cię zainteresować:

Lokalizacja autobusów, tramwajów i trolejbusów ZTM na żywo w Google Maps

Autor: Patryk Osadnik

01/08/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon