Nowy rok to też nowe stawki opłat. Podatki lokalne w miastach Górnego Śląska i Zagłębia

Można spekulować, co nam przyniesienie ten nowy rok, ale warto wiedzieć ile będzie nas on kosztował. Począwszy od najbliższego nam, lokalnego poziomu. Stąd nowy rok zaczynamy raportem poświęconym lokalnym podatkom i opłatom. Dowiedziecie się z niego ile wynoszą stawki za wodę, ścieki, odbiór śmieci, gdzie w regionie wciąż jeszcze trzeba płacić za posiadanie psa i gdzie miejscy radni oparli się pokusie, by wprowadzić maksymalną stawkę podatku od nieruchomości.

pixabay.com
Pieniadze

W życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Podatki nakłada na nas rząd, ale też lokalne władze. Do kompetencji samorządów należy chociażby nakładanie podatku od nieruchomości, przy czym nie mają w tym całkowitej dowolności jeśli idzie o stawki tegoż podatku. Maksymalną ich wysokość określa bowiem Ministerstwo Finansów – kilka miesięcy temu resort dał „zielone światło” na podwyżki rzędu ok. 15 proc. wyznaczając tegoroczny limit na 1,15 zł od metra kwadratowego w przypadku budynków mieszkalnych i 33,10 zł od metra kwadratowego w przypadku budynków służących działalności gospodarczej.

To, jaką stawkę – w ramach narzuconego limitu – płacić będą mieszkańcy danej gminy zależy wyłącznie już od decyzji radnych. W znacznej części miast naszego regionu przyjęto stawki maksymalne uznając, że pozwoli to w choć minimalnym stopniu zamortyzować skutki ubytków w podatku PIT, ale znajdziemy też takie, które – zwłaszcza w przypadku podatku od nieruchomości mieszkalnych – postanowiły nie sięgać „na maksa” do kieszeni mieszkańców. Tak stało się chociażby w Dąbrowie Górniczej, gdzie władze wycofały się z podwyżki niektórych stawek podatku od nieruchomości (w tym tych od budynków mieszkalnych).

Dużą różnorodność postaw widać także w przypadku „ogonowego”, jak czasem określa się podatek od posiadania psa. W większości miastach regionu nie jest on pobierany, ale są i takie, gdzie właściciele czworonogów – za sprawą decyzji radnych - muszą wyłożyć po kilkadziesiąt złotych rocznie za swego pupila. Stawkę maksymalną, podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, ustala resort finansów, który limit dla "ogonowego" na ten rok wyznaczył na 173,55 zł.

W analizowanym przez nas „koszyku” opłat, na wysokość których decydujący wpływ mają lokalne samorządy, nie mogło zabraknąć taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków (przy czym w myśl obecnych przepisów propozycje gmin muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Wody Polskie), a także opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Będzin

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 0,89 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: 45 zł od jednego psa (25 zł od każdego następnego). Z opłaty na rok zwolnione są osoby posiadające psa pochodzącego ze schroniska dla zwierząt.
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 36 zł od osoby miesięcznie w gospodarstwie domowym (przy segregacji odpadów)
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 7,99 zł za „kubik” wody i 9,07 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Bytom

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 30 zł od osoby miesięcznie w gospodarstwie domowym (przy segregacji odpadów)
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 7,68 zł za „kubik” wody i 12,53 zł za m. sześc. odbieranych ścieków (nowa taryfa wchodzi w życie dokładnie 4 stycznia)

Chorzów

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 34,90 zł od osoby miesięcznie w gospodarstwie domowym (przy segregacji odpadów)
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 7,77 zł za „kubik” wody i 11,26 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Dąbrowa Górnicza

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 38 zł od osoby miesięcznie w gospodarstwie domowym (przy segregacji odpadów)
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 7,27 zł za „kubik” wody i 8,51 za m. sześc. odbieranych ścieków

Gliwice

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 34,39 zł na osobę przy czym ta kwota stanowi średnią statystyczną, wyliczoną na podstawie średniej powierzchni mieszkania i średniej liczby zamieszkujących je osób. Rzeczywista stawka opłaty uzależniona jest bowiem w Gliwicach od powierzchni mieszkania
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 5,76 zł za „kubik” wody i 8.07 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Katowice

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 26.30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 7,31 zł za „kubik” wody i 9,74 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Mikołów

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,06 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 31 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 34 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 9,68 zł za „kubik” wody i 14,32 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Mysłowice

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 0,91 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 26,57 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 31,8 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 9,47 zł za „kubik” wody i 12,99 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Piekary Śląskie

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: w 2024 roku stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 60 zł od psa posiadanego przez osobę fizyczną.
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: aktualnie obowiązująca opłata wynosi 38 zł od osoby za miesiąc. Urzędnicy zapowiadają jednak, że na najbliższej sesji rady miasta złożony zostanie projekt uchwały, który zakłada obniżenie opłatę za śmieci od 1 stycznia 2024 r. do poziomu 35 zł za osobę za miesiąc.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 6,23 zł za „kubik” wody i 9,91 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Ruda Śląska

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: 99,00 zł od pierwszego i każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 37 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 6,97 zł za „kubik” wody i 11,29 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Sosnowiec

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 0,75 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 27,7 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 7,78 zł za „kubik” wody i 8,95 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Świętochłowice

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 32,5 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 7,77 zł za „kubik” wody i 11,26 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Tarnowskie Góry

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,05 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 32,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 33 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 6,37 zł za „kubik” wody i 13,98 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Tychy

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 26 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 7,59 zł za „kubik” wody i 11,23 zł za m. sześc. odbieranych ścieków

Zabrze

 • Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych: 1,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od nieruchomości w budynkach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej
 • Podatek od posiadania psa: nie jest pobierany
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych: 33 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • Cena za wodę i odbiór ścieków: 6,46 zł brutto za „kubik” wody i 10,36 zł za m. sześc. odbieranych ścieków
Pojemnik na odpady Bytom

Może Cię zainteresować:

Raport ŚLĄZAGA o opłatach za śmieci na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. W tych miastach jest najdrożej

Autor: Michał Wroński

27/02/2023

Smietniki w Rudzie Slaskiej

Może Cię zainteresować:

Nie zmieni się metoda naliczania opłaty śmieciowej. Prezydent się wycofał

Autor: Michał Wroński

17/12/2023

Jakub chelstowski wrds

Może Cię zainteresować:

Woda na Śląsku droższa o 32 proc. Bo wodociągowa spółka nie mogła skorzystać z tarczy dla... wodociągów

Autor: Michał Wroński

01/06/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon