Powstał pierwszy śląski UrbanLab. Będzie testował nowe rozwiązania dla miast. Zyskać mają mieszkańcy

Podczas trwającego w Katowicach Światowego Forum Miejskiego ogłoszono powstanie pierwszego na Śląsku UrbanLabu. Będzie to wyjątkowe laboratorium badania miasta, miejskich przestrzeni i fabryka koncepcji oraz rozwiązań dla nowoczesnych struktur miejskich.

Europejskie Centrum Kongresowe
Śląski Urban Lab

Dzięki inicjatywie Politechniki Śląskiej, Centrum Inicjatyw Społecznych oraz Kongresu Ruchów Miejskich udało się stworzyć pierwszy śląski UrbanLab, który swoją siedzibę będzie miał w Gliwicach. Jego powstanie ogłoszono podczas trwającego w Katowicach Światowego Forum Miejskiego.

- Koncept urban labów nie jest nowy, ale nie jest też łatwy do zrealizowania: w recepturze oprócz badań naukowych mamy realną współpracę z mieszkańcami, NGOsami i biznesem oraz otwarcie na współdziałanie z samorządem. Mamy to wszystko, bo już wiele zrobiliśmy przez wiele miesięcy przed oficjalnym startem, aby nasz lab stał mocno na nogach! - poinformowała Agnieszka Bugno-Janik z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Z kolei prezeska Kongresu Ruchów Miejskich Marta Jaskulska zapowiedziała podczas konferencji prasowej, ze śląski UrbanLab będzie starał się testować i prototypować rozwiązania dla miast.

Śląski UrbanLab będzie miał swoją stałą siedzibę w centrum Gliwic. Będzie to miejsce spotkania i współdziałania: mieszkańców z naukowcami i samorządem, wspierane przez zaangażowanych społecznie przedstawicieli biznesu.

- Będzie to miejsce, w którym chcemy być w stałym kontakcie, wspierać realną partycypację, aby razem diagnozować jakość życia w mieście i wskazywać, w oparciu o badania naukowe i przetestowane przez nas rozwiązania, jak tę jakość podnosić - zapowiedziała Agnieszka Bugno-Janik.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon