Przybywa cudzoziemców w śląskim firmach. Coraz więcej zakłada też własne biznesy

Do 86 tysięcy wzrosła liczba cudzoziemców legalnie pracujących na terenie województwa śląskiego. Ponad 1500 z nich założyło własny biznes. Zdecydowaną większość z nich stanowią Ukraińcy, za którymi lokują się goście z Białorusi i Gruzji. Takie dane na koniec pierwszego półrocza przynosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

mat. UDSC
Paszport Ukrainy

Między końcem marca, a końcem czerwca liczba cudzoziemców legalnie pracujących w firmach naszego regionu wzrosła o blisko 8 tys. O ile na koniec pierwszego kwartału składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzało w woj. śląskim 79,5 tys. pracowników z zagranicznym paszportem, to po kolejnych trzech miesiącach było ich już 86 tysięcy, z czego ponad 68, 7 tys. stanowili obywatele Ukrainy (ich liczba w drugim kwartale wzrosła o prawie 7 tys.). Kolejne grupy obcokrajowców podejmujących legalną pracę w naszym regionie to obywatele Białorusi – 3275 i Gruzji – 3047 (tych w stosunku do sytuacji sprzed trzech miesięcy nieco przybyło, tych drugich jest praktycznie w zasadzie bez zmian), a potem Mołdawii – 1249 i Rosji – 909.

- Większość cudzoziemców, bo aż 58,3 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę, pozostali albo założyli własną firmę, albo pracują na umowach zleceniach czy też na podstawie innych umów, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jak podkreśla ZUS obcokrajowcy nie tylko podejmują pracę w naszym kraju, ale też sami tworzą miejsca pracy zakładając firmy. W pierwszym półroczu działalność gospodarczą w całym kraju założyło ponad 25,5 tys. cudzoziemców, z czego ponad 1,5 tys. w woj. śląskim.

Z ZUS-owskich statystyk wynika, że do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w przedziale od 25. do 49. roku życia, przy czym najwięcej z nich stanowią pracownicy w wieku 30-39 lat. Dominują mężczyźni, których jest blisko 60 proc. ogółu.

ZUS zwraca uwagę, że na koniec czerwca liczba cudzoziemców w polskim ubezpieczeniu emerytalnym przekroczyła historyczną barierę miliona osób. W porównaniu do danych z końca marca tego roku to wzrost o blisko 80 tysięcy (z czego 62 tys. stanowili Ukraińcy).

- W ostatnim czasie polski rynek pracy stał się bardzo atrakcyjny dla obywateli innych państw, szczególnie dla Ukraińców. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nie zauważyliśmy, aby masowo wyrejestrowywano z ubezpieczeń obywateli tego kraju – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon