Radni sejmiku chcą, by komisja przyjrzała się kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego

Radni sejmiku wojewódzkiego mają w poniedziałek (25 kwietnia 2022 roku) zagłosować w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. planowanego przebiegu na terenie województwa śląskiego kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

PKP PLK
Torowiska na kolei

Wniosek w sprawie powołania Komisji przedstawili radni Koalicji Obywatelskiej. Miałaby ona działać od 1 maja do końca bieżącej kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego (tj. do jesieni 2023 r.).

Radni KO chcą specjalnej Komisji ds. kolei CPK w Sejmiku Śląskim

Do zadań Komisji należeć ma m.in. wspieranie działań związanych z planowaną budową kolei do CPK na terenie województwa „w odniesieniu do zakresu działalności samorządu województwa (….) oraz prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego polityką rozwoju województwa śląskiego”, monitorowanie i analizowanie działań związanych z planowanym przebiegiem tej inwestycji „w tym skutków dla mieszkańców województwa śląskiego” oraz wspieranie działań samorządów terytorialnych i mieszkańców z terenów, które mają zostać objęte tym przedsięwzięciem „w zakresie utrzymania ładu przestrzennego, poszanowania istniejącej infrastruktury miast i gmin, ich charakteru, istniejących inwestycji oraz środowiska naturalnego”.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały, plany związane z realizacją kolei do CPK powinny uwzględniać założenia przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, zwłaszcza te dotyczące transformacji regionu uwzględniające poszanowanie środowiska naturalnego.

- Dotychczasowe prace związane m.in. z planowaniem korytarzy kolejowych przez spółkę CPK niestety w znaczący sposób ingerują w zapisane w strategii zadania. Przebieg zaplanowanych korytarzy kolejowych wiąże się z licznymi wyburzeniami domów, wysiedlaniem mieszkańców w bardzo dużej skali oraz ingerencją w przestrzeń miejską – czytamy w uzasadnieniu.

- Tak zaplanowana inwestycja może doprowadzić do zdewastowania obecnego ładu przestrzennego wielu śląskich i zagłębiowskich miast. Ponadto inwestycja może odbić się w znaczącym, negatywnym stopniu na środowisku naturalnym – stwierdzają autorzy projektu uchwały zwracając uwagę, że plany związane z inwestycją wywołały liczne protesty mieszkańców, a swoje negatywne stanowisko wyraziły też liczne samorządy.

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie kolei CPK

Przypomnijmy, że w ubiegły piątek (22 kwietnia) zakończyły się prowadzone w naszym regionie konsultacje społeczne dotyczące przebiegu przez województwo śląskie planowanej linii kolejowej nr 170. To ma być zwieńczenie tzw. szprychy prowadzącej od Centralnego Portu Komunikacyjnego do czeskiej granicy i dalej do Ostrawy. Po drodze linia przechodzić ma przez Katowice, Mikołów, Orzesze, Rybnik i odgałęziać się do Jastrzębia-Zdroju. Budowa linii ma rozpocząć się w 2023 roku i zakończyć w roku 2027.

Dokładny przebieg linii nie został jeszcze wytyczony. Na „stole” są cztery potencjalne warianty. Dla każdego z nich CPK opracował proponowane rozwiązania techniczne. To, jak będzie wyglądać wariant inwestorski, który spółka przedstawi we wniosku o decyzję środowiskową, ma być pochodną m.in. zakończonych właśnie konsultacji społecznych.

Tematyce kolei do CPK poświęcone ma zostać też wyjazdowe spotkanie senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego. Na spotkanie to mają zostać zaproszeni przedstawiciele CPK-u, samorządów, posłowie i mieszkańcy z gmin, które miałaby przeciąć linia szybkiej kolei.

CZYTAJ TEŻ:

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

PXL 20230622 192829946

Jak Tychy stały się miastem bez centrum - i co z tym dalej

CPK Protest w Katowicach

Skarga konstytucyjna pokrzyżuje budowę kolei do CPK?

Slazaq piechula mikolow wywiad wideo

Piechula w ŚLĄZAQ: Miastu zależy na kolei podmiejskiej

Tychy GZM Niepodleglości Urząd Miasta

Dotacje z GZM na inwestycje. w Tychach i okolicy

Tychy

Plany inwestycji władz Tychów od 2023

Polski Ład w Sosnowcu

Siedem nowych inwestycji w mieście. Co się zmieni?

Prace torowe Łaziska

„Na stole” dwa dodatkowe warianty przebiegu kolei do CPK