Rezerwiści wezwani na ćwiczenia w trzech komendach policji w woj. śląskim, przewidzianych do militaryzacji w niedzielę 16 października 2022

Dzisiaj, w niedzielę 16 października 2022 r. w trzech jednostkach policji w woj. śląskim, przewidzianych do militaryzacji, odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”. Zostali na nie wezwani rezerwiści.

Na niedzielę 16 października prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzanie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22” w jednostkach organizacyjnych policji przewidzianych do militaryzacji.

Rezerwiści musieli stawić się o 7 rano w komendach policji

W województwie śląskim rezerwiści (określani jako "osoby planowane jako uzupełnienie kadr policyjnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa") dostali nakaz zgłoszenia się do komend miejskich w:

  • Bielsku-Białej,
  • Częstochowie,
  • Katowicach

Do każdej musiało się zgłosić po 20 osób - tzw. rezerw osobowych. Wszyscy rezerwiści, którzy zgłosili się dzisiaj na ćwiczenia, mają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych policji.

Tegoroczne ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 7. Nad działaniem systemu wezwań oraz gotowością "rezerw osobowych", czuwali policjanci z poszczególnych jednostek.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń, jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

W przerwie - żelazne racje żywnościowe

Rezerwiści, podczas całodniowego szkolenia, zapoznają się z uzbrojeniem, umundurowaniem, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy wybranymi zagadnieniami prawnymi. W „pigułce” zapoznają się ze wszystkim tym, co byłoby niezbędne, gdyby, w przypadku wystąpienia zagrożenia, musieli zostać wcieleni do służby w jednostkach policji. Podczas przerw mogą posilić się żelaznymi racjami żywnościowymi z pakietów, jakie były im wydawane właśnie w takich sytuacjach.

Jak informuje Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań, związanych z powoływaniem tak zwanych rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komendami.

Obserwatorami ćwiczenia byli przedstawicielami jednostek, w których podobne ćwiczenia odbywały się już w przeszłości.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021-2035.

Radiowóz

Może Cię zainteresować:

Nie zatrzymał się do kontroli, bo był w pracy i nie miał czasu. Dostał 8 tysięcy zł mandatu

Autor: Michał Wroński

14/10/2022

Policja

Może Cię zainteresować:

Pijany kierowca uderzył wózek z dzieckiem... policjanta z Tychów, przebywającego na wolnym

Autor: Redakcja

13/10/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon