Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Są już wyniki drugiego naboru na Górnym Śląsku i w Zagłębiu

Budowa hali sportowo-widowiskowej na świętochłowickiej „Skałce, termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach, rewitalizacja szybu południowego w Bytomiu, budowa i modernizacja miejskich parków w Katowicach – to tylko niektóre z inwestycji, które uzyskały obietnicę dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W sumie, do miast centralnej części regionu, trafić ma ponad pół miliarda wsparcia.

UM Tychy
Teatr Mały w Tychach

W poniedziałek (30 maja) premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru w II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Rząd reklamuje to jako „jedyny w historii: program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów w formie bezzwrotnego dofinansowania „inwestycji bliskich mieszkańców” (sami samorządowcy po pieniądze sięgają, choć sarkają, że przy spadających dochodach własnych ustawiają ich one w roli klientów rządu, a na dodatek wysoka inflacja sprawia, że nie zawsze są później w stanie wykorzystać to wsparcie).

W prowadzonym od grudnia do marca naborze każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji w wysokości odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. Zainteresowanie było spore.

- 98 proc. samorządów złożyło wnioski w II naborze Programu Inwestycji Strategicznych i wszystkie te samorządy otrzymały dofinansowanie na co najmniej jeden wniosek – podkreślił Morawiecki. Jak dodał do samorządów trafi w sumie 30 mld zł.

W sumie dofinansowanie uzyskało niemal 5000 wniosków z całej Polski, w tym 336 z terenu woj. śląskiego (więcej projektów skorzysta ze wsparcia w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Mazowszu, w woj. lubelskim, łódzkim oraz wielkopolskim). Najwięcej, bo ponad 47 proc. dofinansowanych inwestycji, stanowić będą te związane z infrastrukturą drogową, daleko w tyle jest dopiero infrastruktura wodno – kanalizacyjna (16,1 proc.). Jak wylicza Kancelaria Premiera w ramach rozstrzygniętego właśnie naboru fundusze trafią na budowę lub modernizację ponad 3500 km dróg, ponad 5000 km chodników, 400 boisk i obiektów sportowych, ponad 600 km ścieżek rowerowych, ponad 90 żłobków i przedszkoli (z oddziałami integracyjnymi), ponad 700 szkół, ponad 100 siłowni plenerowych i ponad 20 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej.

To dane w skali krajowej. A jak wygląda lista dofinansowanych inwestycji z miast centralnej części Górnego Śląska i Zagłębia? Oto one:

Będzin

- Modernizacja dróg w rejonie: os. Zamkowe i os. Ksawera. Dofinansowanie: 5 000 000 zł

Bytom

- Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego. Dofinansowanie: 4 500 000 zł

Chorzów

- Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16. Dofinansowanie: 10 200 000 zł

- Przebudowa ul. Parkowej. Dofinansowanie: 4 750 000 zł

Czeladź

- Budowa ulicy Staropogońskiej. Dofinansowanie: 4 997 000 zł

Dąbrowa Górnicza

- Poprawa infrastruktury edukacyjnej. Dofinansowanie: 29 750 000 zł

- Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. Dofinansowanie: 4 930 000 zł

Gliwice

- Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo - rowerowych na terenie miasta. Dofinansowania: 42 750 000 zł

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

- Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze GZM. Dofinansowanie: 5 000 000 zł

Katowice

- Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta. Dofinansowanie: 28 500 000 zł

- Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego. Dofinansowanie: 4 995 000 zł

- Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich. Dofinansowanie: 43 200 000 zł

Knurów

- Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe. Dofinansowanie: 5 000 000 zł

- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego. Dofinansowanie: 14 250 000 zł

- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Dofinansowanie: 12 750 000 zł (projekt zgłoszony przez pow. gliwicki)

Mikołów

- Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza (etap północno – zachodni) oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8. Dofinansowanie: 24 750 000 zł

Mysłowice

- Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Dofinansowanie: 4 845 000 zł

- Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz. Dofinansowanie: 30 000 000 zł

Piekary Śląskie

- Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej. Dofinansowanie: 4 500 000 zł

- Budowa połączenia pieszo–rowerowego w rejonie DW-911, ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta. Dofinansowanie: 19 000 000 zł

Radzionków

- Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego. Dofinansowanie: 8 500 000

Ruda Śląska

- Budowa Trasy N-S obwodnicy Rudy Śląskiej - odcinek od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. Dofinansowanie: 65 000 000 zł

Siemianowice Śląskie

- Rewitalizacja obszarów miejskich (dwa zadania). Dofinansowanie: 29 997 000 zł i 4 999 500 zł

Sosnowiec

- Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych. Dofinansowanie: 30 000 000 zł

Świętochłowice

- Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic. Dofinansowanie: 4 950 000 zł

- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”. Dofinansowanie: 25 000 000 zł

Tarnowskie Góry

- Rozbudowa placówek oświatowych w mieście. Dofinansowanie: 21 250 000 zł

Tychy

- Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu. Dofinansowanie: 21 060 000 zł

Zabrze

- Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80. Dofinansowanie: 5 000 000 zł

- Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast. Dofinansowanie: 30 000 000 zł

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Katowice Stacja PKP

Kolej Plus czy może minus? Całe ryzyko mają wziąć samorządy

NDI Parking Gliwice 15

Nowy parking na 800 aut przy Narodowym Instytucie Onkologii

Spalarnia odpadów

W planach cztery spalarnie odpadów. Wciąż za mało?

Polski Ład w Sosnowcu

Siedem nowych inwestycji w mieście. Co się zmieni?

Pociąg Kolei Śląskich

Nad Pogorię i pod Tatry. Koleje Śląskie kuszą pasażerów

Kanał Gliwicki

Kanał Gliwicki trzeba oczyścić z osadów przemysłowych

Pociag Kolei Slaskich

Dzień hojności PKP! 7 nowych linii kolejowych w regionie