Spotkanie Forum Ludzi Kultury w Gliwicach. Przedstawiciele organizacji chcą mieć wpływ na rozwój kultury

W Gliwicach odbyło się spotkanie Forum Ludzi Kultury. Przedstawiciele organizacji kulturalnych omówili problem finansowania kultury w Gliwicach oraz likwidowania placówek przez zarząd miasta bez uzgodnienia decyzji ze środowiskiem organizatorów i animatorów kultury.

Forum ludzi Kultury

W Teatrze “Stara Kotłownia” przy ul. Barlickiego 14 czerwca odbyło się spotkanie Forum Ludzi Kultury. Przedstawiciele niespełna 40 organizacji kulturalnych dyskutowali nad możliwym rozwojem kulturalnym Gliwic.

- Najważniejszym przesłaniem spotkania jest, aby głos środowiska organizatorów i animatorów kultury (instytucjonalnych, prywatnych i społecznych) był faktycznie słyszany w Urzędzie Miejskim i brany pod uwagę w zarządzaniu miastem w tej dziedzinie oraz w ogólnej strategii rozwoju miasta - wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

Problem z finansowaniem i likwidacją ośrodków kultury

W czasie spotkania omówiono nasilający się problem odcięcia się zarządu miasta od głosów przedstawicieli organizacji kulturalnych. Decyzje o likwidacji: Teatru Muzycznego, sali wystawowej BWA, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Kultury czy przekształceniu Klubu Perełka w filię Centrum Organizacji Pozarządowych zostały podjęte bez uzgodnienia ze środowiskiem ludzi kultury.

Przedstawiciele organizacji zwrócili również uwagę na problem finansowania ośrodków w Gliwicach. - W BIP-ie brak strategii funkcjonowania instytucji kultury z jasnym budżetem, w szczególności CK Victoria. Nikt nie wie, jak będzie się rozwijała kultura w Gliwicach, a to by było kluczowe dla jej uspołecznienia.

Wobec czego środowisko to oczekuje ustalenia konkretnego systemu, w którym będzie można ubiegać się o środki na kulturę. Ich zdaniem decyzje muszą być podejmowane i ogłaszane publicznie według zasad ustalonych wcześniej ze środowiskiem twórców/organizatorów. Dodatkowo na imprezy kulturalne powinny wyznaczane być określone środki na działalność co najmniej na początku roku budżetowego. Przedstawiciele organizacji tłumaczą, że brak takich działań może doprowadzić do przerwania ważnych, cyklicznych wydarzeń.

Reklama również dla organizacji kulturalnych

Kolejnym punktem poruszonym podczas spotkania to dostępność słupów, tablic ogłoszeniowych oraz sal na cele kulturalne. Przedstawiciele wyjaśniają, iż zasoby miejskie powinny być wykorzystywane przez wszystkich niezależnych twórców
i organizatorów na zasadach preferencyjnych, a nie wyłącznie przez komercyjnych.

- Gliwice posiadają niezwykły potencjał tworzony przez lokalnie działających artystów i organizatorów kultury, bardzo często niewspieranych przez miasto nawet na poziomie promocji. W obecnych czasach trudno żyć bez “słupa ogłoszeniowego online”, który byłby łatwy w użyciu zarówno dla twórców, jak i dla odbiorców - podkreślają organizatorzy.

Jako przykład podają Gliwicki Informator Kulturalny, który ich zdaniem w mieście ​bardzo wartościowy i należałoby powrócić do tej “papierowej” formy promocji kultury. Konieczne jest również zadbanie o centralną koordynację kalendarza imprez, ponieważ bardzo często wydarzenia, również te finansowane z budżetu miasta, odbywają się w tych samych terminach, co wyklucza uczestnictwo w nich.

Kolejne Forum Ludzi Kultury zbierze się ponownie we wrześniu. - Liczymy na to, że
na kolejnym spotkaniu oprócz dyrektora CK Victoria pojawią się przedstawiciele innych miejskich instytucji kultury oraz samorządu miasta. Do grona uczestników Forum zapraszamy twórców kultury, animatorów... - wszystkich tych, którzy czują się związani z gliwicką kulturą.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon