architektura wpkiw

Dyrekcja Parku Śląskiego

Dyrekcja Parku Śląskiego. Architektura zaprojektowana przez mistrzów, której nigdy nie dostrzegacie

Dyrekcja Parku Śląskiego - kojarzycie taki budynek? Nie? A przecież położony jest w bardzo uczęszczanym rejonie parku i pełni ważną rolę głównego ośrodka jego administracji - tam mieści się zarząd Parku Śląskiego. A jednak prawie go nie widać! Do tego stopnia nie zwraca na siebie uwagi. To nie przypadek.