architektura wpkiw

Dyrekcja Parku Śląskiego

Dyrekcja Parku Śląskiego. Klasyczna architektura WPKiW zaprojektowana przez mistrzów

Dyrekcja Parku Śląskiego - kojarzycie takie budynek? Nie? A przecież położony jest w bardzo uczęszczanym rejonie Parku i pełni ważną rolę głównego ośrodka jego administracji - tam mieści się zarząd i administracja Parku Śląskiego. A jednak prawie go nie widać! Do tego stopnia nie zwraca na siebie uwagi. To nie przypadek.