badania palentologiczne

Nowotwór u płaza z ery mezozoicznej

Zaskakujące odkrycie zespołu badawczego naukowca UŚ. U mezozoicznego płaza wykryto nowotwór

Zespół badawczy, któremu przewodniczył dr Dawid Surmik z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dostarczył kolejnego ważnego dowodu na występowanie nowotworów już w okresie ery mezozoicznej. U płaza tarczogłowego odkrytego w Krasiejowie, wykryto narośl, której przyczyną był nowotwór złośliwy. To jeden z najstarszych przypadków występowania raka udokumentowanych przez naukowców.